Strona główna
PTA
Dane PTA
Zarząd Główny
Oddziały
Statut
Deklaracja PTA
Historia
Członkowie honorowi
Konferencje
Krajowe
Międzynarodowe
Sekcje
Wydawnictwa
Publikacje
Medal im. M. Kwieka
Linki
Słownik

Kontakt

Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest stowarzyszeniem osób zajmujących się dziedziną akustyki.
Stowarzyszenie składa się z siedmiu Oddziałów:

Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizującym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na zewnątrz jest Zarząd Główny.

Zadaniem PTA jest:

  • rozwijanie akustyki z uwzględnieniem jej działów i dziedzin pokrewnych,
  • łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie akustyki i dziedzinach pogranicznych,
  • popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Członkiem stowarzyszenia mogą być nie tylko osoby fizyczne czynnie interesujące się zagadnieniami akustyki, ale również instytucje i zakłady pracy wspierające walkę z hałasem i wibracjami oraz rozwój akustyki.

http://www.eaa-fenestra.org/
European Acoustics Association


ICU ICU 2011
International Congress on Ultrasonics


Komitet Akustyki PAN
Komitet Akustyki PAN


http://acoustics.ippt.gov.pl/
Archives of Acoustics


http://ogpta.polsl.pl/mqa
Molecular and Quantum Acoustics


http://www.researchgate.net/
ResearchGate


 
dzisiaj jest