W listopadzie 2017 roku, Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla czterech projektów IPPT PAN.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 4/2016) ukazała się rozprawa doktorska Grzegorza Suwały „Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji”.

Sześcioro doktorantów w IPPT PAN będzie mogło skorzystać z programu doktoratów wdrożeniowych, realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Doktoranci otrzymają stypendium Ministra a drugim źródłem dochodu będzie wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, dla którego będą musieli przeprowadzić badania wdrożeniowe.

... więcej ...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 16 października 2017 wyniki ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez KEJN. IPPT PAN otrzymał najwyższą kategorię A+, co oznacza, że Instytut utrzymał dotychczasowy wysoki poziom działalności naukowej. Dyrekcja IPPT PAN dziękuje wszystkim pracownikom za ich wkład w rozwój Instytutu i gratuluje wysokich osiągnięć naukowych.

W dniu 28 września 2017 roku, nominację profesorską w dziedzinie nauk technicznych otrzymał od Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Pan dr hab. Jerzy Rojek z Zakładu Informatyki i Nauk Obliczeniowych IPPT PAN, kierownik Pracowni Metod Obliczeniowych Mechaniki Nieliniowej.

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie.