Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Trojdena 4 w Warszawie.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

W dniach 25-29 września 2017 roku w IPPT PAN odbył się XXI Festiwal Nauki. Jak co roku, prezentowaliśmy szereg ciekawych lekcji pokazowych dla zainteresowanych w każdym wieku. Celem programu edukacyjnego IPPT PAN było przekazanie wszystkim chętnym elementarnej wiedzy o podstawowych zagadnieniach techniki.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wspólnie z firmą INSTRON i jej reprezentantem w Polsce firmą Spectro-Lab oraz Instytutem Transportu Samochodowego organizują w dniu 12 października 2017 roku warsztaty pt. Mechanika Eksperymentalna Materiałów i Elementów Konstrukcyjnych - MechMAT2017.

IPPT PAN organizuje nabory dodatkowe na stacjonarne studia doktoranckie dla kandydatów spełniających specjalne warunki wynikające ze specyfiki konkretnych projektów.

W dniach 13-14 września 2017 roku, nasz Instytut odwiedziła Pani Hélène Chraye z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Kierownik Jednostki "Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie". Celem wizyty był udział w Krajowym Dniu Informacyjnym NMBP (Nanotechnologia, Zaawansowane Materiały, Zaawansowane Systemy Produkcji i Przetwarzania, Biotechnologia) oraz udział w warsztatach "Otwarte Huby Innowacji – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra".