Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku odszedł od nas

prof. dr. hab. inż.
Roman Bogacz
wybitny pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,

zasłużony uczony w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn i systemów transportowych,
autor wielu cennych publikacji naukowych i ekspertyz przemysłowych, laureat prestiżowych nagród i wyróżnień
profesor wizytujący w wielu zagranicznych uczelniach członek komitetów naukowych uznanych czasopism i konferencji oraz stowarzyszeń,
założyciel Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych, wniósł doniosły wkład w rozwój Instytutu

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN


Uroczystości pogrzebowe (msza św. żałobna i odprowadzenie do grobu) odbędą się w piątek 13 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Komunalnym Południowym (Antoninów 40, gmina Piaseczno).

Zespół naukowców kierowany przez prof. Tomasza Lipniackiego z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii przeanalizował, jak komórkowe ścieżki sygnalizacyjne przetwarzają informację o pojawieniu się patogenu.

Dr Jakub Lengiewicz z Zakładu Mechaniki Materiałów (Zespół Modelowania Materiałów) otrzymał 2 letnie indywidualne stypendium naukowe przyznane przez Komisję Europejską w konkursie w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowship, w skrócie MSCA IF). Grant finansuje pobyt badawczy stypendysty na Uniwersytecie w Luksemburgu w grupie Prof. Stephana P.A. Bordasa.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce jest przypomnieniem o kluczowej roli jaką kobiety mogą spełniać w nauce. IPPT PAN nieustannie zachęca kobiety i dziewczęta z dociekliwymi umysłami do przyłączenia się do nas w tej fascynującej podróży jaką mogą być odkrycia naukowe i prowadzenia wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Dr inż. Paweł Nakielski z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców. Stypendium jest przyznawane młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W listopadzie 2017 roku, Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla czterech projektów IPPT PAN.