IPPT PAN będzie współrealizatorem nowego projektu z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 (program: Marie Skłodowska Curie Actions – COFUND).

Posłuchajmy, co o swoich doświadczeniach i specyfice pracy naukowej mają do powiedzenia przedstawicielki kadry badawczej IPPT PAN. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 2/2018) ukazała się rozprawa doktorska Sylwii Pawłowskiej pt.: „Diffusion and migration of nano particles and filaments suspended in oscillating flow” (Dyfuzja i migracja nano cząstek i filamentów zawieszonych w przepływie oscylacyjnym).

W dniu 18 stycznia 2019 r. prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor IPPT PAN, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk na czteroletnią kadencję 2019-2022.

Dnia 17 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Naukowej IPPT PAN, inaugurujące nową kadencję 2019-2022.

Kilkudziesięciu dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym Dyrektor IPPT PAN, opublikowało po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza list otwarty, zawierający m.in. apel o niewykorzystywanie mowy nienawiści do celów politycznych. List zaprezentowano podczas konferencji prasowej w dniu 17 stycznia 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Treść listu .