Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku odszedł od nas

dr. inż.
Andrzej Zachara
wieloletni pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,

w Zakładzie Mechaniki Cieczy i Gazów. Uznany specjalista w dziedzinie mechaniki płynów.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Dyrekcja, przyjaciele i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 10 sierpnia 2018 roku. Msza Święta pogrzebowa odprawiona będzie o godz. 10-ej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski ul. Gdańska 6a, Wólka Węglowa, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Pólnocny, Brama Północna.

Uwaga! Egzaminy wstępne na studia doktoranckie w IPPT PAN na rok akademicki 2018/19 odbędą się 18.06.2018 r. Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji zamieszczone są w zakładce „Studia doktoranckie/Warunki i tryb rekrutacji"

Komitet Mechaniki PAN przyznał nagrody naukowe im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2017. Dr Dariusz Jarząbek z Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT PAN otrzymał nagrodę drugiego stopnia.

W dniu 7 maja 2018 roku Urząd Patentowy RP (UPRP) udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN) oraz Politechniki Warszawskiej (PW). Tytuł wynalazku „Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego”.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla projektu IPPT PAN pt. "Badania wpływu prędkości odkształcania na właściwości sprężysto-plastyczne gumo-metalu w zakresie obciążeń quasi-statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem polowych metod optycznych” (OPUS 14).

Z okazji jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki, zostały wręczone medale. Wśród laureatów wyróżniony został Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN. Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI 2018) odbyła się w dniu 16 maja 2018 roku w NOT w Warszawie.