W dniu 17 maja 2017 roku gościliśmy w Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie. Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Tematem wiodącym spotkania był wspólny udział z IMP PAN w projektach badawczych oraz możliwości merytorycznej współpracy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2017 r. odszedł od nas

prof. dr hab. Kazimierz Sobczyk
członek rzeczywisty PAN


jeden z najwybitniejszych pracowników naukowych IPPT PAN

wybitny uczony w obszarze metod stochastycznych w mechanice i zagadnień matematyki stosowanej,
autor wielu cennych monografii i artykułów naukowych,
laureat szeregu nagród Polskiej Akademii Nauk i prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
profesor wizytujący wielu zagranicznych uczelni,
członek komitetów redakcyjnych uznanych czasopism naukowych,
Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN (2003-2006 i 2011-2012),
wniósł doniosły wkład w rozwój Instytutu.

Dyrekcja i Rada Naukowa IPPT PAN


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 24 czerwca br. o godzinie 12:00
w Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23.

Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IPPT PAN na nowy Rok Akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W dniu 5 czerwca 2017 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

Dwa stoiska edukacyjne wystawione przez IPPT PAN podczas 21 Pikniku Naukowego przyciągnęły uwagę wielu odwiedzających.

W dniu 31 maja 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu.”