Komitet Mechaniki PAN przyznał nagrody naukowe im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2017. Dr Dariusz Jarząbek z Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT PAN otrzymał nagrodę drugiego stopnia.

W dniu 7 maja 2018 roku Urząd Patentowy RP (UPRP) udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN) oraz Politechniki Warszawskiej (PW). Tytuł wynalazku „Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego”.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla projektu IPPT PAN pt. "Badania wpływu prędkości odkształcania na właściwości sprężysto-plastyczne gumo-metalu w zakresie obciążeń quasi-statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem polowych metod optycznych” (OPUS 14).

Z okazji jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki, zostały wręczone medale. Wśród laureatów wyróżniony został Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN. Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI 2018) odbyła się w dniu 16 maja 2018 roku w NOT w Warszawie.

W dniu 18 maja 2018 roku, odbyła się uroczysta premiera Albumu „Polska 100 lat”, przygotowywanego w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pracami nad powstaniem tej wyjątkowej publikacji kierowała Rada Programowa, której przewodniczył Prof. Michał Kleiber z IPPT PAN.

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego KRASP, pt. „Ustawa 2.0 - spojrzenie Rektora Wyższej Uczelni”. Wykład odbędzie się w ramach otwartej części posiedzenia plenarnego Komitetu Mechaniki PAN w dniu 17 maja (czwartek) 2018 roku, o godz. 11:00 w auli IPPT PAN (II p.).