Rusza Festiwal Nauki w IPPT PAN w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z Programem Festiwalowym - jest do pobrania tutaj.

IPPT PAN zaprasza na Inaugurację Roku Akademickiego Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota 2012/2013.

Kierownictwo Studium Doktoranckiego IPPT PAN zaprasza Wszystkich Doktorantów wraz z Opiekunami oraz Osoby zainteresowane na Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013.

W seminarium promocyjnym projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) nt. "Nano-biomateriały oraz Modelowanie i Obrazowanie w Biomechanice", które odbyło się w dniu 6 lipca 2012 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wzięło udział ponad 100 uczestników z kilkunastu ośrodków naukowych. W programie seminarium http://cept.ippt.pan.pl/cept-konferencje.html z udziałem szeregu zagranicznych gości przewidziano prezentację możliwości badawczych z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu CePT w IPPT PAN, oraz swobodną dyskusję, której celem jest propagowanie projektu CePT oraz integracja środowiska.

III. Krajowa Konferencja Nano i Mikromechaniki (KKNM 2012) zorganizowana w IPPT PAN dniach 4-6.07.2012 podobnie jak jej dwie poprzednie edycje - okazała się dużym sukcesem środowiska naukowego zajmującego się problematyka objęta zakresem tematycznym konferencji i przyczyniła się zarówno do wymiany informacji jak i doświadczeń w tym zakresie. W Konferencji wzięło w udział ponad 100 uczestników w przeważającej liczbie z Polski ale również z innych krajów jak USA, Dania, Izrael, Kanada, Niemcy a nawet Taiwan. Więcej na stronie http://fluid.ippt.pan.pl/KKNM2012/.

14 czerwca b.r. odbyła się uroczystość nadania prof. dr. hab. inż. Zenonowi Mrozowi tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.