W związku z otrzymanym od  organizatorów 14. Pikniku Naukowego Dyplomem dla IPPT PAN Dyrekcja składa wyrazy uznania dla zespołu twórców: Maria Ekiel-Jeżewska, Karol Dudyński, Joanna Jaruszewicz, Mikołaj Karpiński, Paweł Kocieniewski, Diana Lamparska, Maciej Lisicki, Anna Myłyk, Michał Oszmaniec, Agnieszka Słowicka, Karol Wędołowski, Natalia Wójtowicz za przygotowanie i prowadzenie interesujących zajęć dydaktycznych ,,Hydrodynamika mikroświata” na 14 Pikniku Naukowym w Warszawie dnia 12 czerwca 2010 roku.

4 listopada 2010r o godz. 11.00 w Auli na II piętrze odbędzie się zebranie Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2007-2010.
18 listopada 2010r o godz. 11:00 w Auli na II pietrze odbędzie się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN
odbędzie się 18 października 2010 o godzinie 12.30 w dużej Auli na 2 pietrze. O 13:00 zapraszamy na wykład Lidii Derfert-Wolf  nt.:  "Open Access - otwarty dostęp do wiedzy".
Więcej…

Troje doktorantów IPPT PAN zostało lauereatami konkursu na stypendia dla młodych naukowców prowadzących aplikacyjne badania w Instytutach Biocentrum Ochota, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rada Dyrektorów Biocentrum Ochota ma zaszczyt zaprosić Państwa na Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011.