Dwa stoiska edukacyjne wystawione przez IPPT PAN podczas 21 Pikniku Naukowego przyciągnęły uwagę wielu odwiedzających.

W dniu 31 maja 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu.”

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Uniwersytet PAN (producent Science Media, Alicja Leśniak). Film odpowiada na pytania: Jak będzie wyglądał przyszły Uniwersytet PAN? Do kogo skierowana będzie oferta edukacyjna? Czy ma szansę stać się potęgą naukową?

W maju 2017 roku Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla siedmiu projektów IPPT PAN.

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r., po zaprezentowaniu motywacji i założeń projektu utworzenia Uniwersytetu PAN przez prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN, w wyniku dyskusji podjęła uchwałę, której treść zamieszczona jest tutaj.

Dnia 12 maja 2017 roku Profesor M. Kleiber został wybrany na Prezydenta ECCOMAS. Jest to wielkie wyróżnienie dla prof. M. Kleibera, potwierdzające jego wysoką międzynarodową pozycję naukową. To także duże uznanie dla środowiska polskich uczonych zajmujących się informatyką, naukami obliczeniowymi, mechaniką oraz uznanie dla IPPT PAN.