Dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT z Zakładu Mechaniki Doświadczalnej otrzymała nagrodę Komitetu EURASEM (The European Society for Experimental Mechanics). Nagroda jest uznaniem i wyróżnieniem dla osoby, która wykazała się zarówno doskonałością techniczną w dziedzinie mechaniki eksperymentalnej, jak i działaniami na rzecz EuraSEM.

W dniu 19 czerwca 2018 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

W dniu 9 czerwca 2018 roku, IPPT PAN wystawił dwa stoiska na 22. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nasze stoiska edukacyjne wzbudziły duże zainteresowanie odwiedzających.

W dniu 5 czerwca 2018 roku, Prof. Jan Olek z Uniwersytetu Purdue z USA złożył wizytę w IPPT PAN.

Uwaga! Egzaminy wstępne na studia doktoranckie w IPPT PAN na rok akademicki 2018/19 odbędą się 18.06.2018 r. Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji zamieszczone są w zakładce „Studia doktoranckie/Warunki i tryb rekrutacji"

Komitet Mechaniki PAN przyznał nagrody naukowe im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2017. Dr Dariusz Jarząbek z Zakładu Mechaniki Materiałów IPPT PAN otrzymał nagrodę drugiego stopnia.