Dr Jakub Lengiewicz z Zakładu Mechaniki Materiałów (Zespół Modelowania Materiałów) otrzymał 2 letnie indywidualne stypendium naukowe przyznane przez Komisję Europejską w konkursie w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowship, w skrócie MSCA IF). Grant finansuje pobyt badawczy stypendysty na Uniwersytecie w Luksemburgu w grupie Prof. Stephana P.A. Bordasa.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Nauce jest przypomnieniem o kluczowej roli jaką kobiety mogą spełniać w nauce. IPPT PAN nieustannie zachęca kobiety i dziewczęta z dociekliwymi umysłami do przyłączenia się do nas w tej fascynującej podróży jaką mogą być odkrycia naukowe i prowadzenia wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Dr inż. Paweł Nakielski z Zakładu Biosystemów i Miękkiej Materii IPPT PAN otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców. Stypendium jest przyznawane młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W listopadzie 2017 roku, Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla czterech projektów IPPT PAN.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 4/2016) ukazała się rozprawa doktorska Grzegorza Suwały „Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji”.

Sześcioro doktorantów w IPPT PAN będzie mogło skorzystać z programu doktoratów wdrożeniowych, realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Doktoranci otrzymają stypendium Ministra a drugim źródłem dochodu będzie wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, dla którego będą musieli przeprowadzić badania wdrożeniowe.

... więcej ...