Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wspólnie z firmą INSTRON i jej reprezentantem w Polsce firmą Spectro-Lab oraz Instytutem Transportu Samochodowego organizują w dniu 12 października 2017 roku warsztaty pt. Mechanika Eksperymentalna Materiałów i Elementów Konstrukcyjnych - MechMAT2017.

IPPT PAN organizuje nabory dodatkowe na stacjonarne studia doktoranckie dla kandydatów spełniających specjalne warunki wynikające ze specyfiki konkretnych projektów.

W dniach 13-14 września 2017 roku, nasz Instytut odwiedziła Pani Hélène Chraye z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Kierownik Jednostki "Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie". Celem wizyty był udział w Krajowym Dniu Informacyjnym NMBP (Nanotechnologia, Zaawansowane Materiały, Zaawansowane Systemy Produkcji i Przetwarzania, Biotechnologia) oraz udział w warsztatach "Otwarte Huby Innowacji – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra".

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) organizuje dodatkowy nabór na studia doktoranckie. Egzamin wstępny na studia doktoranckie w IPPT PAN na nowy rok akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 11 września 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228.

31 lipca 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM: dr hab. Jarosława Andrychowskiego, prof. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz, prof. Zbigniewa Czernickiego, dr hab. Doroty Gołąbek-Sulejczak, dr inż. Tomasza Kowalczyka oraz prof. Tomasza A. Kowalewskiego. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym”.

W lipcu 2017 roku, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała dofinansowanie dla trzech kolejnych projektów IPPT PAN. Projekty będą realizowane w ramach konkursów FIRST TEAM oraz HOMING przez troje młodych, zdolnych naukowców z IPPT PAN: dr hab. Piotra Korczyka, dr Michała Komorowskiego oraz dr. inż. Izabelę K. Piechocką.