Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r., po zaprezentowaniu motywacji i założeń projektu utworzenia Uniwersytetu PAN przez prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN, w wyniku dyskusji podjęła uchwałę, której treść zamieszczona jest tutaj.

Dnia 12 maja 2017 roku Profesor M. Kleiber został wybrany na Prezydenta ECCOMAS. Jest to wielkie wyróżnienie dla prof. M. Kleibera, potwierdzające jego wysoką międzynarodową pozycję naukową. To także duże uznanie dla środowiska polskich uczonych zajmujących się informatyką, naukami obliczeniowymi, mechaniką oraz uznanie dla IPPT PAN.

Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z Programu Ramowego Horyzont 2020.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 3/2016) ukazała się rozprawa doktorska Rafała Wiszowatego pt. „PROJEKTOWANIE I BADANIE ADAPTACYJNYCH PNEUMATYCZNYCH ABSORBERÓW ENERGII UDERZENIA”.

W dniu 29 marca 2017 r. IPPT PAN uczestniczył w 19. Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych (EuroLab17). Tegoroczna edycja odbyła się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56C w Warszawie.

W dniach 22-25 marca 2017 roku, podczas XXXVII Zjazdu i XII Konferencji "Nowe kierunki rozwoju mechaniki" w Supraślu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski został po raz drugi wybrany Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) na najbliższą XXXVIII kadencję (2017-2018).