Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN: prof. Tomasz A. Kowalewski, mgr inż. Diana Lamparska, mgr inż. Krzysztof Zembrzycki i dr inż. Tomasz Kowalczyk. Wynalazek „Sposób wytwarzania mat z nanowłókien” dotyczy nowej metody tworzenia membran z elektroprzędzonych nanowłókien.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2016 roku zmarł

prof. dr. hab. inż.
Eugeniusz Danicki
wieloletni Kierownik Laboratorium Fal Powierzchniowych w IPPT PAN,
wieloletni członek, a w latach 2007-2010 Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN,
wybitny specjalista w zakresie teorii i zastosowań fal akustycznych,
autor wielu znaczących publikacji naukowych.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 19 września 2016 r. o godz. 11:00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Zagórnej 5 w Warszawie. Następnie o godz. 13:00 odbędzie się odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązki Wojskowe (wejście bramą główną).

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazały się: monografia "Why must we work in the phase space?" ("Dlaczego należy pracować w przestrzeni fazowej?") autorstwa Jana J. Sławianowskiego, Frank E. Schroeck and Agnieszki Martens (IPPT Reports 1/2016) oraz książka „ULTRASONOGRAFIA wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich” autorstwa Andrzeja Nowickiego (Seria: Biblioteka Akustyki i Ultradźwięków).

Dyrekcja IPPT PAN wraz z Kierownictwem Studium Doktoranckiego IPPT PAN podjęły decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie w IPPT PAN.

Dnia 23 sierpnia 2016 roku Zgromadzenie Ogólne IUTAM wybrało prof. Henryka Petryka na Sekretarza Generalnego tej organizacji.

W dniach 30 sierpnia–2 września odbyła się jubileuszowa, 40. Konferencja Mechaniki Ciała Stałego SolMech 2016, organizowana przez IPPT PAN.