Karol Golasiński otrzymał miesięczne stypendium organizacji DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) za prezentację pt. ,,Unique mechanical performance of an innovative Ti-based superalloy Gum Metal under compression".

W dniu 17 maja 2017 roku gościliśmy w Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie. Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Tematem wiodącym spotkania był wspólny udział z IMP PAN w projektach badawczych oraz możliwości merytorycznej współpracy.

... więcej ...

IPPT PAN rozpoczął prace badawcze w projekcie pt."Zastosowanie koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej AIA-Aero" (program "TANGO 2"). Prace te są wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). To druga edycja jedynej w Polsce inicjatywy, która wspiera praktyczne zastosowanie podstawowych wyników badań.

W lipcu 2017 roku, Komisja Europejska, w ramach konkursu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (MSCA RISE) przyznała finansowanie projektowi QUANTIFY "Unraveling the role of anisotropy in material failure" (Opisanie wpływu anizotropii na zniszczenie materiału). Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet Carlosa III w Madrycie, a jednym z beneficjentów projektu jest IPPT PAN.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2017 r. odszedł od nas

prof. dr hab. Kazimierz Sobczyk
członek rzeczywisty PAN


jeden z najwybitniejszych pracowników naukowych IPPT PAN

wybitny uczony w obszarze metod stochastycznych w mechanice i zagadnień matematyki stosowanej,
autor wielu cennych monografii i artykułów naukowych,
laureat szeregu nagród Polskiej Akademii Nauk i prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
profesor wizytujący wielu zagranicznych uczelni,
członek komitetów redakcyjnych uznanych czasopism naukowych,
Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN (2003-2006 i 2011-2012),
wniósł doniosły wkład w rozwój Instytutu.

Dyrekcja i Rada Naukowa IPPT PAN


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 24 czerwca br. o godzinie 12:00
w Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23.

Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IPPT PAN na nowy Rok Akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!