Dnia 8 sierpnia 2016 roku, podczas uroczystości otwarcia Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa w Olsztynie, delegacja IPPT PAN przekazała na rzecz Centrum śródoperacyjny aplikator depozytów komórek macierzystych wykonany w naszym Instytucie.

W dniu 4 sierpnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda powołał Profesora Michała Kleibera w skład Kapituły Orderu Orła Białego.

IPPT PAN zorganizuje prestiżową konferencję International Conference on Experimental Mechanics ICEM19 w 2020 roku w Krakowie.

Profesor Zbigniew Kowalewski został wiceprzewodniczącym Zarządu European Society for Experimental Mechanics.

W dniu 23 czerwca 2016 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

Mgr inż. Paweł Jarzębski z Zakładu Metod Komputerowych IPPT PAN otrzymał 10-miesięczne stypendium organizacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) na prowadzenie projektu badawczego w Instytucie Technologicznym Karlsruhe (KIT).