W dniu 5 czerwca 2017 roku, w Auli IPPT PAN, im. Wacława Olszaka odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Nagród.

Dwa stoiska edukacyjne wystawione przez IPPT PAN podczas 21 Pikniku Naukowego przyciągnęły uwagę wielu odwiedzających.

W dniu 31 maja 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla zespołu z IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu.”

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Uniwersytet PAN (producent Science Media, Alicja Leśniak). Film odpowiada na pytania: Jak będzie wyglądał przyszły Uniwersytet PAN? Do kogo skierowana będzie oferta edukacyjna? Czy ma szansę stać się potęgą naukową?

W maju 2017 roku Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla siedmiu projektów IPPT PAN.

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r., po zaprezentowaniu motywacji i założeń projektu utworzenia Uniwersytetu PAN przez prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN, w wyniku dyskusji podjęła uchwałę, której treść zamieszczona jest tutaj.