IPPT PAN organizuje nabory dodatkowe na stacjonarne studia doktoranckie dla kandydatów spełniających specjalne warunki wynikające ze specyfiki konkretnych projektów.

W dniach 13-14 września 2017 roku, nasz Instytut odwiedziła Pani Hélène Chraye z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Kierownik Jednostki "Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie". Celem wizyty był udział w Krajowym Dniu Informacyjnym NMBP (Nanotechnologia, Zaawansowane Materiały, Zaawansowane Systemy Produkcji i Przetwarzania, Biotechnologia) oraz udział w warsztatach "Otwarte Huby Innowacji – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra".

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) organizuje dodatkowy nabór na studia doktoranckie. Egzamin wstępny na studia doktoranckie w IPPT PAN na nowy rok akademicki 2017/18 odbędzie się w dniu 11 września 2017 (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 228.

31 lipca 2017 roku, Urząd Patentowy RP udzielił patentu dla IPPT PAN, IMDiK PAN i WUM: dr hab. Jarosława Andrychowskiego, prof. Małgorzaty Frontczak-Baniewicz, prof. Zbigniewa Czernickiego, dr hab. Doroty Gołąbek-Sulejczak, dr inż. Tomasza Kowalczyka oraz prof. Tomasza A. Kowalewskiego. Tytuł wynalazku: „Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym”.

W lipcu 2017 roku, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała dofinansowanie dla trzech kolejnych projektów IPPT PAN. Projekty będą realizowane w ramach konkursów FIRST TEAM oraz HOMING przez troje młodych, zdolnych naukowców z IPPT PAN: dr hab. Piotra Korczyka, dr Michała Komorowskiego oraz dr. inż. Izabelę K. Piechocką.

Karol Golasiński otrzymał miesięczne stypendium organizacji DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) za prezentację pt. ,,Unique mechanical performance of an innovative Ti-based superalloy Gum Metal under compression".