Nakładem wydawnictwa IPPT PAN (IPPT Reports 2/2016) ukazała się monografia "Development of a hybrid atomic force microscope and optical tweezers apparatus", której autorami są Krzysztof Zembrzycki, Sylwia Pawłowska, Paweł Nakielski i Filippo Pierini.

Nakładem wydawnictwa IPPT PAN ukazała się monografia "DISCRETE ELEMENT MODELING OF POWDER METALLURGY PROCESSES", Szymon Nosewicz (IPPT Reports 5/2016). Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia numeryczną oraz doświadczalną analizę procesu wytwarzania materiałów technikami metalurgii proszków.

Studium Doktoranckie IPPT PAN zdobyło II miejsce w ogólnopolskim konkursie PROPAN 2016 na „Najbardziej pro-doktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk”.

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Gliwicach odbyła się uroczystość nadania tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Politechniki Śląskiej prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu - Dyrektorowi IPPT PAN.

Laureat konkursu LIDER (NCBiR), dr Filippo Pierini z Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów IPPT PAN, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Zaprojektowanie, budowa oraz optymalizacja zintegrowanego Mikroskopu Sił Atomowych i Pęsety Optycznej, służącego do badania cząstek i nanomateriałów.”

W listopadzie 2016 roku, Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie dla siedmiu projektów IPPT PAN.