Dnia 23 sierpnia 2016 roku Zgromadzenie Ogólne IUTAM wybrało prof. Henryka Petryka na Sekretarza Generalnego tej organizacji.

W dniach 30 sierpnia–2 września odbyła się jubileuszowa, 40. Konferencja Mechaniki Ciała Stałego SolMech 2016, organizowana przez IPPT PAN.

Dnia 8 sierpnia 2016 roku, podczas uroczystości otwarcia Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa w Olsztynie, delegacja IPPT PAN przekazała na rzecz Centrum śródoperacyjny aplikator depozytów komórek macierzystych wykonany w naszym Instytucie.

W dniu 4 sierpnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda powołał Profesora Michała Kleibera w skład Kapituły Orderu Orła Białego.

IPPT PAN zorganizuje prestiżową konferencję International Conference on Experimental Mechanics ICEM19 w 2020 roku w Krakowie.

Profesor Zbigniew Kowalewski został wiceprzewodniczącym Zarządu European Society for Experimental Mechanics.