Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2017 r. odszedł od nas

prof. dr hab. Kazimierz Sobczyk
członek rzeczywisty PAN


jeden z najwybitniejszych pracowników naukowych IPPT PAN

wybitny uczony w obszarze metod stochastycznych w mechanice i zagadnień matematyki stosowanej,
autor wielu cennych monografii i artykułów naukowych,
laureat szeregu nagród Polskiej Akademii Nauk i prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
profesor wizytujący wielu zagranicznych uczelni,
członek komitetów redakcyjnych uznanych czasopism naukowych,
Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN (2003-2006 i 2011-2012),
wniósł doniosły wkład w rozwój Instytutu.

Dyrekcja i Rada Naukowa IPPT PAN


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 24 czerwca br. o godzinie 12:00
w Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23.