W związku z częstymi ostatnio wymogami stawianymi m. in. przez NCN, NCBiR i inne fundacje dotyczącymi angażowania doktorantów do realizacji projektów badawczych, oprócz regularnych, corocznych rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie, IPPT PAN organizuje nabory dodatkowe dla kandydatów spełniających specjalne warunki wynikające ze specyfiki konkretnych projektów. Jest to uzasadnione faktem podawania zazwyczaj w Regulaminach takich projektów konieczności posiadania w chwili rozpoczęcia realizacji badań statusu doktoranta, który może nadawać tylko uprawniona do tego jednostka, jaką m.in. jest IPPT PAN.

W najbliższej przyszłości przeprowadzona zostanie rekrutacja do projektu NCN OPUS 11: „Inteligentne projektowanie 2D nanostruktur materialnych opartych na molibdenie". Wymagania dotyczące warunków przystąpienia do tego projektu dostępne są na stronach:

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach projektu NCN OPUS 11 można znaleźć pod adresem https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-03-15/opus11-zal6.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące warunków niezbędnej w tym celu rutynowej rekrutacji na studia doktoranckie w IPPT PAN można znaleźć w zakładce: "Studia doktoranckie/ Warunki i tryb rekrutacji"