Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wspólnie z firmą INSTRON i jej reprezentantem w Polsce firmą Spectro-Lab oraz Instytutem Transportu Samochodowego organizują w dniu 12 października 2017 roku

Warsztaty dla Inżynierów i Naukowców

pt.

Mechanika Eksperymentalna Materiałów i Elementów Konstrukcyjnych – MechMAT2017.

Podczas Warsztatów zostanie oficjalnie nadany patronat dwóm pomieszczeniom laboratoryjnym imionami wybitnych naszych profesorów – mistrzów w zakresie szeroko rozumianej mechaniki doświadczalnej.

W programie przewidziano również uroczyste oddanie do użytku unikalnej maszyny wytrzymałościowej do badań materiałów w złożonym stanie naprężenia na próbkach krzyżowych – jedynej takiej w Polsce.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o wypełnienie Karty Uczestnictwa i przesłanie jej drogą mailową do dnia 10 października.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych,

Zbigniew Kowalewski

Kierownik Zakładu Mechaniki Doświadczalnej

Zaproszenie

Karta Uczestnictwa

Program