Urząd Patentowy - wyszukiwanie
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
424365
2018-01-24
-
-
Orłowska A., Holnicki-Szulc J.
Sposób wytwarzania lekkiej, wstępnie sprężonej struktury komórkowej oraz struktura wytworzona tym sposobem
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
126911
2017-12-28
-
-
Pręgowska A., Jarząbek D., Frąś L.
Uchwyt do modułu umożliwiającego obserwację deformacji materiałów pod mikroskopem optycznym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
423865
2017-12-13
-
-
Suwalski G., Sajkiewicz P., Dulnik J., Denis P.
Sposób wytwarzania biodegradowalnych stentów zewnętrznych przeznaczonych do nakładania na naczynia krwionośne oraz biodegradowalny stent zewnętrzny, przeznaczony do nakładania na naczynia krwionośne otrzymany tym sposobem
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
41383
2017-10-31
-
-
Rusinek A., Libura T., Klosak M., Kowalewski Z.L.
CHAMBRE THERMIQUE- SARCOPHAGE POUR ESSAIS DE PERFORATION A CHAUD
MR, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Universiapolis - International University of Agadir
-
-
-
422789
2017-09-08
-
-
Kujawska T., Dera W., Dziekoński C.
Bimodalne urządzenie ultradźwiękowe do nieinwazyjnego niszczenia litych guzów nowotworowych u małych zwierząt
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
421696
2017-05-24
-
-
Frąś L., Kołbuk-Konieczny D., Pręgowska A.
Uchwyt pomiarowy do Dzielonego Pręta Hopkinsona oraz sposób pomiaru zachowania materiału, w którym stosuje się Dzielony Pręt Hopkinsona
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
421123
2017-03-31
-
-
Glinicki M., Dąbrowski M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Sobczak M., Brandt A.M.
Mieszanina do impregnacji kruszywa mineralnego, kruszywo mineralne łamane i beton osłonowy konstrukcyjny, zwłaszcza na osłony radiologiczne
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
420831
2017-03-13
-
-
Faraj R., Wołejsza Z.
Konstrukcja mechanizmu do pre-rotacji wirnika nośnego oraz sposób wprawiania wirnika nośnego w stan wstępnej rotacji z zastosowaniem mechanizmu z kołem zamachowym, zwłaszcza do kapsuł zrzutowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
420748
2017-03-06
-
-
Libura T., Kowalewski Z.L., Moćko W.
Urządzenie do dynamicznych badań materiałów konstrukcyjnych przy rozciąganiu w zakresie dużych wartości prędkości odkształcenia
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
419669
2016-12-14
-
-
Dera W., Dziekoński C., Jarząbek D.
Metoda kalibracji siły bocznej w mikroskopie AFM i urządzenie do kalibracji siły bocznej w mikroskopie AFM.
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
419786
2016-12-13
-
-
Holnicki-Szulc J., Faraj R., Pawłowski P., Wołejsza Z., Kaźmierczak K., Hinc K.
Rozkładana konstrukcja sterowca stratosferycznego i sposób zmiany objętości, zwłaszcza rozkładanej konstrukcji sterowca stratosferycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
419571
2016-11-23
-
-
Jarząbek D., Dera W., Dziekoński C.
Urządzenie do pomiaru lepkości cienkich warstw materiałów lepkosprężystych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
666285
2016-10-28
-
-
Faraj R., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J.
Absorber pneumatyczny o adaptowalnej charakterystyce odpowiedzi, wypełniony powietrzem atmosferycznym, zwłaszcza do łagodzenia przyziemienia zrzucanych ładunków
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
417777
2016-06-30
BUP 02/17
2017-01-16
Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Hoła J., Schabowicz K.
Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych
PL, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
227043
WUP 10/17
2017-10-31
201610141896
2016-03-10
105651537A
2016-06-08
An Y., Błachowski B., Ou J.
High-damage-sensitivity truss structure damage real-time monitoring system
CN, DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
-
-
-
415443
2015-12-21
BUP 14/17
2017-07-03
Doerffer P., Flaszyński P., Mikułowski G., Holnicki-Szulc J.
Zespół płyt zaworowych
PL, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
415131
2015-12-04
BUP 12/17
2017-06-05
Holnicki-Szulc J., Knap L., Faraj R., Seńko J.
Amortyzator śrubowy z krótkimi łopatkami i amortyzator śrubowy z długimi łopatkami
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
414970
2015-11-26
BUP 12/17
2017-06-05
Holnicki-Szulc J., Knap L., Faraj R., Seńko J.
Amortyzator śrubowo-rotacyjny z jednym wejściem i amortyzator śrubowo-rotacyjny z dwoma wejściami
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
414367
2015-10-14
BUP 09/17
2017-04-24
Holnicki-Szulc J., Knap L., Seńko J., Faraj R.
Urządzenie do tłumienia udaru i sposób tłumienia udaru
PL, Instytut Podstawowych Problemów techniki PAN, Adaptronica Sp z o.o.
-
-
-
414374
2015-10-14
BUP 09/17
2017-04-24
Mróz A., Biczyk J., Holnicki-Szulc J.
Sterowalne sprzęgło oraz jego zastosowanie
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
414353
2015-10-13
BUP 09/17
2017-04-24
Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Kruk A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P.
Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego
PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
411559
2015-03-12
BUP 20/16
2016-09-26
Jarząbek D.
Metoda pomiaru siły adhezji na jednostkę powierzchni w kompozytach ceramiczno - metalowych oraz przyrząd do pomiaru siły adhezji.
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
411421
2015-02-27
BUP 18/16
2016-08-29
Kowalczyk T., Noszczyk B.H.
Sposób otrzymywania elektroprzędzonych materiałów zawierających natywne białka oraz ich zastosowanie, zwłaszcza jako materiałów opatrunkowych i systemów uwalniania leków
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
-
-
-
411237
2015-02-11
BUP 17/16
2016-08-16
Holnicki-Szulc J., Mróz A., Faraj R.
Sposób tłumienia drgań wywołanych udarem mechanicznym, oraz tłumik bezwładnościowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów techniki PAN, Adaptronica Sp z o.o.
227058
WUP 10/17
2017-10-31410275
2014-11-27
BUP 12/16
2016-06-06
Holnicki-Szulc J., Faraj R., Mróz A.
Opakowanie amortyzujące uderzenia
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
225398
WUP 04/17
2016-10-21409600
2014-09-25
BUP 07/16
2016-03-29
Holnicki-Szulc J., Mróz A., Faraj R.
Lądownik do bezpiecznych zrzutów z powietrza
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
-
-
-
14476.187
2014-09-03
US20160060615A1
2016-03-03
Walther T., Postema M.
Device for the identification, separation and/or cell type-specific manipulation of at least one cell of a cellular system
US, Walther T., Postema M.
-
-
-
407763
2014-04-01
BUP 21/15
2015-10-12
Holnicki-Szulc J., Mróz A., Biczyk J.
Półaktywny węzeł zwłaszcza do tłumienia drgań.
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp z o.o.
-
-
-
407160
2014-02-12
BUP 17/15
2015-08-17
Graczykowski C., Pawłowski P., Holnicki-Szulc J.
Sterowalny zawór bistabilny zwłaszcza do gazowego absorbera energii
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
404667
2013-07-12
BUP 02/15
2015-01-19
Andrychowski J., Frontczak-Baniewicz M.M., Czernicki Z.M., Gołąbek-Sulejczak D.A., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Nakielski P.
Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu
PL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
225858
WUP 05/17
2017-05-31403707
2013-04-29
BUP 23/14
2014-11-10
Błachnio J., Kaźmierczak K., Przysowa R., Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Żakowski M.
Układ do optycznego wykrywania wad powierzchniowych, zwłaszcza szyny kolejowej
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
-
-
-
402175
2012-12-21
BUP 13/14
2014-06-23
Kowalewski Z.L., Szymczak T.
Przyrząd do mocowania cienkościennych próbek rurkowych w uchwytach maszyny wytrzymałościowej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
223676
WUP 10/16
2016-10-31
399026
2012-04-27
BUP 22/13
2013-10-28
Ranachowski Z., Glinicki M.A., Knor G., Dębowski T., Ossowski A.
Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
220335
WUP 10/15
2015-10-30398776
2012-04-10
BUP 21/13
2013-10-14
Rokicki E., Spychała J., Kaźmierczak K., Szczepanik R., Rządkowski R., Kowalski M.
Turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt Magnusa
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
223671
WUP 10/16
2016-10-31
398448
2012-03-14
BUP 19/13
2013-09-16
Mróz A., Grzędziński J.
Sposób zabezpieczenia mechanizmów turbiny wiatrowej przed skutkami nagłych, nadmiernych obciążeń i układ do zabezpieczenia łopat turbiny wiatrowej.
PL, Adaptronica sp z o.o., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
221129
WUP 02/16
2016-02-29
12157894.2
2012-03-02
-
-
Walther T., Postema M.
Vorrichtung und Verfahren zur Identifikation, Separation und/oder zelltypspezifischen Manipulation wenigstens einer Zelle eines Zellsystems sowie von Mikroorganismen
GE, Justus-Liebig-Universitat Giessen
EP2634246A1
-
2013-09-04
398245
2012-02-27
BUP 18/13
2013-09-02
Dietrich L.E., Kowalewski Z.L., Socha G.M.
Przyrząd do badania wytrzymałościowych cienkich, płaskich próbek materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza blach
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
397310
2011-12-09
BUP 12/13
2013-06-10
Świercz A., Holnicki-Szulc J., Kołakowski P.
Sposób wyznaczania obciążeń w górotworze
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica Sp. z o.o.
222132
WUP 07/16
2016-07-29
397312
2011-12-09
BUP 12/13
2013-06-10
Świercz A., Mikułowski G., Wiszowaty R., Holnicki-Szulc J., Kołakowski P., Graczykowski C.
Sposób generowania wstępnie zaprojektowanego udarowego obciażania konstrukcji oraz urzadzenie do generowania wstępnie zaprojektowanego obciążania konstrukcji
PL, Adaptronica Sp z o.o., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
221709
WUP 05/16
2016-05-31396560
2011-10-06
BUP 08/13
2013-04-15
Raunmiagi Z., Ranachowski Z., Meissner M.
Sposób i urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylacza paliwa, do silnika z samoczynnym zapłonem
PL, Akademia Morska w Szczecinie
217570
WUP 07/14
2014-07-31
395899
2011-08-08
BUP 04/13
2013-02-18
Andrychowski J., Frontczak-Baniewicz M.M., Czernicki Z.M., Gołąbek-Sulejczak D.A., Kowalczyk T., Kowalewski T.A.
Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej wytwarzanej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym
PL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
226479
WUP 07/17
2017-07-31
394709
2011-04-28
BUP 23/12
2012-11-05
Rokicki E., Spychała J., Majewski P., Szczepanik R., Przysowa R., Kaźmierczak K., Dąbrowski W.
Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
224361
WUP 12/16
2016-12-30
394452
2011-04-05
BUP 22/11
2011-10-24
Mucha Z., Widłaszewski J., Gradoń R., Trela P.
Sposób i układ do kształtowania laserowego płyt lub blach zgodnie z zadanym kształtem powierzchni rozwijalnej o tworzących równoległych
PL, Politechnika Świętokrzyska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
214214
WUP 06/13
2013-06-28
393947
2011-02-16
BUP 18/12
2012-08-27
Radziejewska J.
Sposób powierzchniowego przetapiania metali i stopów wiązką laserową
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
218438
WUP 12/14
2014-12-31
392950
2010-11-15
BUP 11/12
2012-05-21
Litniewski J.
Ultradźwiękowy sposób diagnostyki osteoporozy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
392368
2010-09-13
BUP 07/12
2012-03-26
Mikułowski G., Rogoźnicki W., Wiszowaty R.
Zawór płytowy
PL, Adaptronica Sp z o.o.
214668
WUP 08/13
2013-08-30
391758
2010-07-06
BUP 02/12
2012-01-16
Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P.
Sposób ultradźwiękowego pomiaru obwodu elementów o kołowym przekroju, zwłaszcza rur grubościennych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
221605
WUP 05/16
2016-05-31
391633
2010-06-26
BUP 01/12
2012-01-02
Orłowska A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J.
Sposób wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji i układ elektryczny do wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji
PL, Adaptronika Sp z o.o.
219986
WUP 08/15
2015-08-31
391629
2010-06-25
BUP 01/12
2012-01-02
Kołakowski P., Sala D., Holnicki-Szulc J.
Sposób wykrywania wycieków w sieci dystrybucji do transportu cieczy
PL, Adaptronica Sp. z o.o.
218470
WUP 12/14
2014-12-31
391557
2010-06-18
-
-
Danicki E.J.
Przetwornik ultradźwiękowy do kształtowania wiązki falowej i sposób jego pobudzania
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
391485
2010-05-18
BUP24/11
2011-11-21
Kowalewski Z.L., Szymczak T.
Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Transportu Samochodowego
224035
WUP11/16
2016-11-30
391486
2010-05-18
BUP 24/11
2011-11-21
Kowalewski Z.L., Szymczak T.
Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu momentu skręcającego oraz siły osiowej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Transportu Samochodowego
224036
WUP11/16
2016-11-30
390625
2010-03-05
BUP 19/11
2011-09-12
Glinicki M.A., Rafalski L., Bebłacz D., Czagowiec Z., Kamiński P., Kowalski P.
Sposób wykonania pokrywy włazów kanałowych i studni kanalizacyjnych
PL, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
216566
WUP 04/14
2014-04-30
390436
2010-02-12
BUP 17/11
2011-08-16
Trawiński Z.
Sposób pomiaru lokalnej prędkości fali tętna oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
3901605
2010-02-09
BUP 17/11
2011-08-16
Kujawska T., Nowicki A.
Sposób i urządzenie pomiarowe do wyznaczania akustycznego parametru nieliniowości B/A biologicznych cieczy i tkanek
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
390382
2010-02-08
BUP 17/11
2011-08-16
Sajkiewicz P., Misztal-Faraj B., Savytskyy H., Bonchyk O., Ziabicki A., Gradys A.
Sposób i urządzenie do badania kinetyki przemian fazowych metodą pomiaru depolaryzacji światła
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
390194
2010-01-28
BUP 16/11
2011-08-01
Wiszowaty R., Graczykowski C., Sekuła K., Holnicki-Szulc J.
Sposób identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodę i urządzenie do identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodę
PL, Adaptronica Sp z o.o.
219996
WUP 08/15
2015-08-31
390206
2010-01-18
BUP 20/10
2010-09-27
Małolepszy J., Deja J., Łagosz A., Mróz R., Śliwiński J., Tracz T., Kańka S., Zybura A., Domagała K., Czarnecki L., Woyciechowski P., Radomski W., Mossakowski P., Brandt A.M., Glinicki M.A., Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Sobczak M.
Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego
PL, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
215604
WUP 01/14
2014-01-31
390140
2010-01-07
BUP 15/11
2011-07-18
Kowalewski T.A., Lamparska D., Zembrzycki K., Kowalczyk T.,
Sposób wytwarzania mat z nanowłókien
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
222733
WUP 08/16
2016-08-31390904
2010-01-04
BUP 15/11
2011-07-18
Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
Sposób pomiaru drgań łopatki turbiny wirnikowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego dla otoczenia powyżej temperatury Curie
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
219271
WUP 04/15
2015-04-30
389833
2009-12-08
BUP 13/11
2011-06-20
Szelążek J.
Zestaw głowic ultradźwiękowych do monitorowania zmian naprężeń
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
217985
WUP 09/14
2014-09-30
389634
2009-11-20
BUP 11/11
2011-05-23
Szelążek J.
Ultradźwiękowa głowica mozaikowa na fale poprzeczne
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
218778
WUP 01/15
2015-01-30
389600
2009-11-17
BUP 11/11
2011-05-23
Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
Sposób pomiaru drgań łopatki z półką wirnika i drgań tarczy wieńca łopatek z półkami turbinowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
217099
WUP 06/14
2014-06-30
PCT/GB2009/051517
2009-11-11
PCT/GB2009/051517
2010-05-20
Postema M., Smith A.J.
Tablet processing unit
USA, University of Hull
WO/2010/055337
-
-
0953370
2009-05-20
-
-
Barral S., Zurbach S.
Silnik plazmowy typu Hall’a
FR, Snecma (Francja), Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, CNES (Francja), CNRS (Francja)
PCT/FR2010/050963
-
2010-05-19
387994
2009-05-11
BUP 24/10
2010-11-22
Kowalewski Z.L., Kowalewski J., Klasik A., Sobczak N.
Przyrząd do badania wytrzymałości na ścinanie próbki połączenia różnorodnych materiałów
PL, Instytut Transportu Samochodowego
215374
WUP 11/13
2013-11-29
387685
2009-04-02
BUP 21/10
2010-10-11
Orłowska A., Kołakowski P., Holnicki-Szulc J.
Sposób wykrywania delaminacji struktur kompozytowych i układ do wykrywania delaminacji struktur kompozytowych
PL, Adaptronica Sp. z o.o., Contec A. Holnicki W. Szała Spółka Jawna
214723
WUP 09/13
2013-09-30
387534
2009-03-18
BUP 20/10
2010-09-27
Graczykowski C., Mikułowski G., Mróz A., Sekuła K.
Sposób dyssypacji energii uderzenia obiektu i absorber pneumatyczny
PL, Adaptronica Sp z o.o.
214845
WUP 09/13
2013-09-30
387115
2009-01-24
BUP 16/10
2009-01-24
Kołakowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A.
Sposób monitorowania konstrukcji kratownicowej mostu i układ do monitorowania konstrukcji kratownicowej mostu
PL, Adaptronica Sp z o.o.
218294
WUP 11/14
2014-11-28
385086
2008-05-02
BUP 23/09
2009-11-09
Ostrowski M., Graczykowski C., Pawłowski P.
Zawór sterowany zwłaszcza do poduszki gazowej
PL, Adaptronica sp. z o.o.
212619
WUP 10/12
2012-10-31
378862
2006-02-01
BUP 16/07
2007-08-06
Kurzydłowski K., Michalski J., Mikołajek J., Spychalski M., Karniłowicz J., Kukla D., Zagórski A., Spychalski W., Paradowski K.
Urządzenie do miejscowego zamrażania medium w rurach
PL, Materials Engineers Group Spółka z o.o., Warszawa
209367
WUP 08/11
2011-08-31
378103
2005-11-21
BUP 11/07
2007-05-28
Dacko P., Sobota M., Adamus G., Kowalczuk M., Dzwonkowski J., Gołębiewski J., Czerniawski B., Żakowska H., Nowacki W., Gadaj P.
Biodegradowalny wielowarstwowy materiał opakowaniowy i sposób jego wytwarzania
PL, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowodorów PAN, Inst. Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań COBRO, Inst. Podstawowych Problemów Techniki PAN, KB Folie Polska Sp. z o.o. UNIPACO Sp. z o.o.
207974
WUP 02/11
2011-02-28
373636
2005-03-14
-
-
Marzec A., Lewicki P.P., Ranachowski Z., Jędrzejewski A.
Sposób pomiaru tekstury produktów zbożowych i urządzenie do stosowania tego sposobu
PL, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, PL
-
-
-
363831
2003-12-02
BUP 12/05
2005-06-13
Kowalewski Z.L., Malinowski J., Kowalewski J.
Urządzenie do badania dynamicznej wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
200896
WUP 02/09
2009-02-27
197202
2003-09-11
BUP 06/05
2005-03-21
Łaszkiewicz B., Kowalewski T.A., Kulpiński P., Niekraszewicz B., Czarnecki P., Rubacha M., Pęczek B., Jedrzejczak J.
Sposób wytwarzania nanowłókien
PL, Politechnika Łódzka
197202
WUP 03/08
2008-03-31
359944
2003-04-30
BUP 22/04
2004-11-04
Socha G., Dietrich L.
Samocentrujący uchwyt do mocowania przedmiotów zaopatrzonych we współosiowe gwintowane końcówki
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
199326
WUP 09/08
2008-09-30
359943
2003-04-30
BUP 22/04
2004-11-02
Socha G., Dietrich L.
Sposób określania stopnia uszkodzenia materiału konstrukcyjnego wywołanego obciążeniami eksploatacyjnymi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
204561
WUP 01/10
2010-01-29
357761
2002-12-13
BUP 12/04
2004-06-14
Holnicki-Szulc J., Chmielewski R.
Sposób i układ sterowania sztywnością i zdolnością do dyssypacji energii cienkościennej belki wielomodułowej oraz cienkościenna belka wielomodułowa
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
210382
WUP 01/12
2012-01-31
341543
2000-07-17
-
-
Ranachowski Z., Marczak R., Marczak M., Senatorski J., Guzik J., Ludew R.
Sposób i urządzenie do identyfikacji faz i/lub stanu procesu tarcia w węźle tribologicznym
PL, Politechnika Radomska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, PL
-
-
-
108078
1998-04-30
-
-
Łapiński Z., Belowski A., Tefelski G., Oniszk P., Ranachowski Z., Jędrzejewski A., Ryll-Nardzewski J.
Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza
PL, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, PL
59595
-
2003-03-31
319170
1997-03-25
BUP 20/98
1998-09-28
Zawadzki Z., Sajkiewicz P., Wasiak A.
Urządzenie do rozciągania próbek polimerów badanych metodą mikroskopii optycznej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
182309
WUP 12/01
2001-12-31
316888
1996-11-07
BUP 10/98
1998-05-11
Holnicki-Szulc J.
Układ do aktywnego korygowania deformacji toru kolejowego na mostach
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
182393
WUP 12/01
2001-12-31
308065
1995-04-10
BUP 21/96
1996-10-14
Królikowski J., Płowiec R.
Przyrząd do pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej oraz współczynnika tłumienia w ośrodku ciekłym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
177510
WUP 11/99
1999-11-30
738712
1994-03-21
-
-
Frąckiewicz H., Mucha Z., Gradoń R., Kalita W.
Sposób gięcia metalowych przedmiotów z wiązką energii laserowej
US, Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,719,374
-
-
185887
1992-07-22
-
1996-08-27
Brokowski A., Szelążek J.
Zestaw ultradźwiękowych probeheads do pomiaru czasów przelotu impulsów ultradźwiękowych
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,549,001
-
-
292039
1991-10-15
BUP 08/93
1993-04-19
Szelążek J.
Sposób i głowica do pomiaru prędkości impulsów fal poprzecznych w ultradźwiękowych badaniach własności materiałów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
16799669
WUP 12/95
1995-12-30
773767
1991-10-10
-
1993-07-20
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,228,324
-
-
287067
1990-09-27
BUP 07/92
1992-04-06
Ranachowski J., Lotański S.
Urządzenie do poszukiwań ratunkowych, zwłaszcza wykrywania osób zasypanych w wyniku katastrof obsunięcia gruntu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
164169
WUP 06/94
1994-06-30
284663
1990-04-06
-
-
Nowicki A., Liwski J.
Sposób wyznaczania widma dopplerowskich sygnałów przepływu krwi
PL, Nowicki A., Liwski J.
-
-
-
482076
1990-02-16
-
1992-01-14
Frąckiewicz H.
Sprężyna o dwóch stanach równowagi stałej
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
5,080,333
-
-
277718
1989-02-14
BUP 17/90
1990-08-20
Frąckiewicz H.
Sprężyna z dwoma stanami równowagi trwałej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157979
WUP 07/92
1992-07-31
277279
1989-01-20
BUP 15/90
1990-07-23
Marciniak A., Nowicki A., Secomski W., Karłowicz P., Piechocki M., Liwski J.
Ultradźwiękowa głowica sektorowa
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
157977
WUP 07/92
1992-07-31
290319
1988-12-23
-
1991-01-15
Toczyski Z., Kruczyński S.W., Frąckiewicz H., Łoziński J., Chłopek Z., Danilczyk W., Ranachowski J., Janula J., Wolski L.
Sposób i urządzenie do zasilania silników z zapłonem iskrowym o średniej paliwa
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Warszawska
4,984,550
-
-
88118683.7
1988-11-09
-
1992-09-30
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Metoda zginania przedmiotów metalowych
EU, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
317830
-
-
268662
1988-11-04
-
1990-05-22
Borkowski A., Deputat J.
Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniem
US, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
4,926,692
-
-
269039
1987-11-26
-
1992-05-15
Frąckiewicz H., Mucha Z., Trąmpczyński W., Baranowski A., Cybulski A.
Sposób gięcia przedmiotów metalowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155358
-
-
266676
1987-07-06
-
1992-01-31
Ranachowski J., Adamczyk E., Ranachowski Z.
Urządzenie do badania wytrzymałości mechanicznej próbek materiałów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
155864
-
-
261299
1986-09-05
-
1992-04-29
Gutkiewicz P., Pawłowski Z.
Urządzenie do automatycznego pomiaru szybkich zmian czasu przejścia fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
154711
-
-
260181
1986-06-20
-
1988-03-31
Szelążek J.
Urządzenie do ultradźwiękowych, nieniszczących badań przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
154550
-
-
259038
1986-04-18
-
1988-02-04
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiale badanego przedmiotu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
152940
-
-
256532
1986-02-13
-
1991-10-21
Szelążek J.
Sposób i urządzenie do badania doczołowych połączeń spawanych cienkich przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
153336
-
-
256532
1985-11-29
-
1991-10-25
Szelążek J.
Sposób wykrywania wad materiałowych i uszkodzeń w przedmiotach walcowych o wielostopniowych średnicach oraz przyrząd do ultradźwiękowych badań przedmiotów walcowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
151652
-
-
255681
1985-10-08
-
1990-07-31
Karłowicz P., Liwski J., Nowicki A.
Sposób określania kierunku przepływu w cyfrowym pomiarze prędkości przepływu z zastosowaniem impulsowego przepływomierza dopplerowskiego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
149954
-
1987-05-18
253467
1985-05-17
-
1990-04-30
Łowicki J., Nowicki A., Szygendowski S.
Sposób i urządzenie do pomiaru momentu wtrysku paliwa z pompy wtryskowej do cylindra pracującego silnika wysokoprężnego, wykonywanego za pomocą ultradźwiękowego układu rejestrującego zjawisko Dopplera
PL, Łowicki J., Nowicki A., Szygendowski S.
149018
-
1987-07-13
252929
1985-04-15
-
1990-02-13
Ranachowski J., Ranachowski Z.
Sposób i urządzenie do wykrywania naprężeń w górotworze
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
151015
-
-
252505
1985-03-22
-
1991-02-26
Szelążek J.
Przyrząd do pomiaru prędkości propagacji powierzchniowych fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
150769
-
1990-11-30
73194
1984-09-05
-
-
Szelążek J.
Defektoskop ultradźwiękowy - wzór użytkowy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
247801
1984-05-23
-
1989-04-29
Karłowicz P., Nowicki A., Piechocki M., Secomski W.
Ultradźwiękowy przepływomierz dopplerowski do rejestracji maksymalnej prędkości cieczy
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
144601
-
1985-12-03
245206
1983-12-19
-
1989-01-03
Gutkiewicz P., Pawłowski Z.
Sposób i układ do automatycznego pomiaru czasu przejścia fal ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
142458
-
-
239349
1982-12-03
-
1987-05-08
Gutkiewicz P., Mazurek J.
Układ do numerycznej rejestracji kształtu impulsu elektrycznego wytwarzanego przez głowicę ultradźwiękową
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
136959
-
-
239097
1982-11-18
-
1986-11-15
Filipczyński L., Karłowicz P., Nowicki A.
Sposób i urządzenie do rozpoznania zaburzenia przepływu cieczy, zwłaszcza krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
136932
-
1984-12-03
235656
1982-03-26
-
1987-04-30
Brokowski A., Deputat J., Mizerski K.
Sposób oraz przyrząd do ultradźwiękowych pomiarów naprężeń materiału badanych przedmiotów
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
138042
-
1987-04-30
221061
1979-12-31
-
-
Rułka R., Gutkiewicz P.
Miernik szumu magnetycznego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
128220
-
-
206955
1978-05-20
-
1983-03-15
Etienne J., Filipczyński L., Nowicki A., Powałowski T.
Ultradźwiękowe urządzenie dopplerowskie zwłaszcza do pomiaru przepływu krwi
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
117416
-
1980-01-28
196471
1977-03-07
-
1979-08-30
Filipczyński L., Nowicki A.
Sposób oraz urządzenie do wizualizacji naczynia krwionośnego i wyznaczania kąta nachylenia wiązki ultradźwiękowej względem naczynia krwionośnego
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
103608
-
1978-01-16
194133
1976-12-03
-
1981-01-31
Nowicki A.
Urządzenie do rejestracji ech ultradźwiękowych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
108773
-
1978-06-05
179156
1975-03-28
-
1976-10-23
Filipczyński L., Nowicki A., Borodziński K.
Impulsowy ultradźwiękowy miernik przepływu i profilu prędkości cieczy zwłaszcza krwi płynącej w naczyniach krwionośnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
99449
-
1978-11-15
178139
1975-02-18
-
1976-03-13
Nowicki A.
Sposób wyznaczania kąta nachylenia wiązki ultradźwiękowej względem naczynia krwionośnego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
97775
-
1980-01-31
162550
1973-05-15
-
1975-04-01
Borodziński K., Etienne J., Nowicki A., Powałowski T.
Ultradźwiękowy sposób i urządzenie do badania tętna płodu z wykorzystaniem zjawiska Dopplera
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89237
-
1977-06-20
154652
1972-04-11
-
1973-05-30
Brandt A.M.
Sonda do pomiaru składowych odkształcenia, zwłaszcza w materiałach wiążących
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
81933
-
1977-02-15