Seminaria Mechaniki Doświadczalnej

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2018-06-13
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Przemysław Ranachowski

Problemy mikrostruktury i degradacji warystorów ZnO stosowanych w ogranicznikach przepięć

2018-05-23
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Mackiewicz

Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym

2018-05-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

2018-04-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Określanie odporności na kruche pękanie przy użyciu zminiaturyzowanych próbek kompaktowych CT

2018-04-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Mariusz Dąbrowski

Wpływ technologii wykonania na wskaźniki trwałości betonu w górnej warstwie nawierzchni z kruszywem odkrytym

2018-03-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak
Instytut Transportu Samochodowego

Znaczenie badań stanowiskowych w ocenie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych

2018-02-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Aneta Antolik

Kompatybilność chemiczna minerałów boronośnych z cementem portlandzkim w materiałach na osłony radiologiczne

2018-02-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Maria Staszczak

Oszacowania energetyczne w procesie obciążania polimeru z pamięcią kształtu SMP Tg ≈ 25°C

2018-02-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Hanna Słomińska

Wpływ wodoru na wybrane właściwości wytrzymałościowe i odporność korozyjną stali P355NH połączonej metodą platerowania wybuchowego ze stalą SAF 2507 po różnych obróbkach cieplnych

2018-01-31 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marcin Lewandowski

Programowalne systemy ultradźwiękowe w aplikacjach przemysłowych i medycznych

Rozwój zaawansowanych metod obrazowania USG wymaga nowych rozwiązań aparaturowych. Na seminarium przedstawię koncepcja 'Software Defined Ultrasound' (SDU), czyli w pełni programowalnych systemów ultradźwiękowych, które pozwalają na implementację niemal dowolnych algorytmów przetwarzania sygnałów. Mój zespół opracował badawczy ultrasonograf realizujący koncepcję SDU, a obecnie pracujemy nad rozwiązaniem dla aparatów przenośnych i podręcznych. Przedstawię także przegląd możliwych zastosowań w diagnostyce medycznej oraz przemysłowych badaniach nieniszczących.
2018-01-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska

Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane laserem impulsowym i magnetronem

2017-12-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż Katarzyna Makowska
Instytut Transportu Samochodowego

Możliwości oceny stopnia eksploatacji elementów konstrukcyjnych metodą szumów Barkhausena

2017-10-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

Analiza sygnału emisji akustycznej generowanego w obciążanych mechanicznie, zbrojonych i niezbrojonych próbkach betonu

2017-06-21 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr. hab. inż. Bogdan Antoszewski
Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN

Mikroobróbka laserem UV o ultrakrótkich impulsach - doświadczenia CLTM

2017-06-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Płk. dr hab. inż. Jacek Janiszewski, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna

Wybrane problemy metodyczne wykonywania badań dynamicznych za pomocą techniki Hopkinsona

W referacie zostaną przedstawione wybrane zagadnienia ukazujące specyfikę wykonywania testów dynamicznych za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona i towarzyszące temu problemy metodyczne. Omówione zostaną następujące problemy: dyspersji fal w prętach SHPB, równowagowego stanu naprężenia w próbce, stałej szybkości odkształcenia, minimalizacji efektów bezwładnościowych i tarciowych, badania materiałów o małej impedancji mechanicznej oraz badania materiałów w warunkach podwyższonej temperatury.
2017-06-07 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Maciej Klósak
Kierownik Laboratorium Badań Dynamicznych w Universiapolis w Agadirze (Maroko) oraz wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Perforacja płytek mosiężnych w podwyższonych temperaturach - badania eksperymentalne i symulacje komputerowe

Prelegent to absolwent Politechniki Poznańskiej i Faculté Polytechnique de Mons (Belgia); doktorat na Uniwersytecie w Metz we Francji w dziedzinie mechaniki stosowanej obronił pod okiem prof. Janusza Klepaczko oraz prof. Tomasza Łodygowskiego. Przez blisko 19 lat związany z sektorem badań i rozwoju koncernu stalowego ArcelorMittal (wcześniej Arbed i Arcelor) w Luksemburgu i we Francji.

Przedmiotem badania była perforacja płytek mosiężnych pociskami o froncie stożkowym w zakresie prędkości od 40 m/s do 120 m/s, którą uzyskano wystrzeliwując je za pomocą działa gazowego. Próbki o grubości 1 mm i wymiarach 130x130 mm wycięto z blachy mosiężnej (standardowy stop). Celem analizy było wyznaczenie dla takiej blachy prędkości rezydualnej w zależności od prędkości początkowej pocisku w szerokim zakresie temperatur początkowych dochodzących do 270 ˚C. Tak wysokie temperatury blach podczas testu uzyskano używając innowacyjnego urządzenia do ich równomiernego podgrzewania. Przenalizowano również wpływ temperatury początkowej oraz prędkości pocisku na mechanizm zniszczenia płytek „petalling”.

Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie zmiany właściwości balistycznych płytek w zależności od temperatury. Zmiana ta była obserwowana szczególnie dzięki znacznemu osłabieniu mosiądzu w podwyższonych temperaturach. Badania eksperymentalne zostały rozszerzone o symulacje komputerowe z użyciem programu Abaqus/Explicit, wykorzystującego metodę elementów skończonych. Tworząc model komputerowy perforowanej płytki zastosowano fenomenologiczne równanie konstytutywne Johnson’a-Cook'a wraz z odpowiednim kryterium zniszczenia (uzależniającym odkształcenia niszczące od stanu naprężenia). Porównano wyniki uzyskane w symulacjach z wykorzystaniem powłokowych i bryłowych elementów skończonych. Założono, że proces perforacji blach mosiężnych ma charakter adiabatyczny. W symulacjach komputerowych uzyskano wzrost temperatury na skutek adiabatycznego ogrzania materiału w strefie kontaktu z pociskiem dochodzący do 200 ˚C.

2017-05-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Golasiński

Investigation of mechanical and thermal responses of Gum Metal under particular loading conditionsArchiwum