Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2017-05-08
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
Instytut Geofizyki PAN

Fizyka źródła sejsmicznego

2017-04-24 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Daniel Grzonka
Politechnika Krakowska

Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach obliczeniowych dużej skali w ujęciu wieloagentowym

2017-04-10 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Dr. Ahmed A. Abd El-Latif
Menoufia University, Egypt

Chaotic cryptography: classical and quantum scenarios

2017-03-27 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek
IPPT PAN

Badanie adhezji pomiędzy ceramiką i metalem w kompozytach MMC

2017-03-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
IPPT PAN

Mikromechaniczne modelowanie kompozytów sprężysto-plastycznych: schemat Mori-Tanaki i automatyzacja obliczeń MES

2017-03-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
Instytut Geofizyki PAN

Fizyka źródła sejsmicznego

Uwaga: Seminarium planowane na 13 marca 2017 r. zostało odwołane z powodu choroby prelegenta!!!

2017-02-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jacek Widłaszewski
IPPT PAN

Badania i przemysłowe zastosowania laserowo wywoływanych deformacji plastycznych

2017-02-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Tomasz Szmidt
IPPT PAN

Zastosowanie elastomerów magnetoreologicznych do tłumienia drgań konstrukcji dwubelkowych

2017-02-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
IPPT PAN

Decentralized semi-active damping of free structural vibrations using on/off truss-frame nodes

2017-01-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Andrea Candelli
LUMICKS & VU University Amsterdam

Towards real-time single-molecule biology

Biological processes which are performed by proteins interacting with the DNA and RNA are key to life. Insights into these processes provide essential information for understanding the molecular basis of life and the pathological conditions that develop when such processes go awry. The next scientific breakthrough consists in the actual, direct, real-time observations and measurements of the individual processes to validate and improve the current biological models. Single molecule technologies offer an exciting opportunity to meet these challenges and study protein function and mechanisms in real-time and at the single-molecule level. Here we present our efforts for further enabling discoveries in the field of biology and biophysics using combined optical tweezers combined and single-molecule fluorescence microscopy. During this seminar we will discuss the latest applications of this technology and how it can enhance our understanding in the field of DNA/RNA-protein interactions, molecular motors, protein folding/unfolding, cell membranes and genome structure.Archiwum