Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2017-06-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Magdalena Hańderek
Politechnika Krakowska

Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych

2017-05-29 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Mikułowski
IPPT PAN

Możliwości badawcze laboratorium Pracowni Inżynierii Bezpieczeństwa ZTI

2017-05-22 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Wichrowski
IPPT PAN

Zagadnienie oddziaływania płyn-ciało stałe: sformułowanie prędkościowe i monolityczne metody obliczeniowe

Prezentacja wyników pracy doktorskiej


Archiwum