Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Pawińskiego 5b

 kolor czcionki + kolor tła  = plan do 7 dni.

2017-03-13
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN
Instytut Geofizyki PAN

Fizyka źródła sejsmicznego

2017-02-20 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jacek Widłaszewski
IPPT PAN

Badania i przemysłowe zastosowania laserowo wywoływanych deformacji plastycznych

2017-02-13 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Tomasz Szmidt
IPPT PAN

Zastosowanie elastomerów magnetoreologicznych do tłumienia drgań konstrukcji dwubelkowych

2017-02-06 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
IPPT PAN

Decentralized semi-active damping of free structural vibrations using on/off truss-frame nodes

2017-01-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Andrea Candelli
LUMICKS & VU University Amsterdam

Towards real-time single-molecule biology

Biological processes which are performed by proteins interacting with the DNA and RNA are key to life. Insights into these processes provide essential information for understanding the molecular basis of life and the pathological conditions that develop when such processes go awry. The next scientific breakthrough consists in the actual, direct, real-time observations and measurements of the individual processes to validate and improve the current biological models. Single molecule technologies offer an exciting opportunity to meet these challenges and study protein function and mechanisms in real-time and at the single-molecule level. Here we present our efforts for further enabling discoveries in the field of biology and biophysics using combined optical tweezers combined and single-molecule fluorescence microscopy. During this seminar we will discuss the latest applications of this technology and how it can enhance our understanding in the field of DNA/RNA-protein interactions, molecular motors, protein folding/unfolding, cell membranes and genome structure.

2017-01-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. P.Śl.
Politechnika Śląska

Optymalizacja biorusztowań z użyciem metod modelowania wieloskalowego

2017-01-16 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Arkadiusz Gradys
IPPT PAN

Efekty geometryczne podczas krystalizacji w ograniczonej przestrzeni na przykładzie elektroprzędzionych włókien "rdzeń-otoczka". Badania kalorymetryczne kinetyki krystalizacji

2016-12-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sławomir Jakieła
Katedra Fizyki SGGW

Mechanika przepływów dwufazowych w zaawansowanych laboratoriach biologiczno-chemicznych w mikroskali

Stosowanie w układach mikroprzepływowych dwóch niemieszających się faz daje możliwości wytworzenia małych kropel, które poruszają się w sieci kanałów mikroprzepływowych. Dodanie do takiego układu automatyki pozwala nie tylko zapanować nad objętością tworzonej kropli, ale także umożliwia kontrolę składu chemicznego oraz długą obserwację (kilku dniową) zjawisk biologiczno-chemicznych. W takich układach każdą kroplę można traktować jako bioreaktor. Wygłaszane seminarium habilitacyjne ma na celu pokazanie mechaniki przepływów dwufazowych w dużych zautomatyzowanych układach mikroprzepływowych. Dzięki nim można badać np. wpływ antybiotyków na szybkość wzrostu kolonii bakterii, a także można analizować proces nabywania przez nie odporności. Poziom skomplikowania niesie jednak wiele trudności związanych z mechaniką przepływu kropli. W trakcie długich reakcji chemiczno-biologicznych zmianie ulegają parametry fizyczne kropli: jak lepkość, czy napięcie powierzchniowe. Zmiana ta ma wpływ na: i) mobilność ruchu kropli, ii) wewnętrzny rozkład pola prędkości wewnątrz kropli, jak i iii) opór hydrodynamiczny fazy rozproszonej. W rezultacie, by takie zautomatyzowane laboratoria mogły działać, trzeba przewidzieć, jak może zmieniać się ruch pojedynczej kropli w trakcie eksperymentu.

2016-12-12 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Teddy Tite
Laboratoire Hubert Curien, Saint-Etienne, France

Metallic nanoparticles for nanoplasmonics: Application to graphene

Metal nanoparticles (NPs) have been attracting many researchers from various scientific fields over the past decade because of their unique optical properties and potential applications. For plasmonics application, the emphasis is on the enhancement of optical effects by the metal nanoparticles. Metal NPs have recently emerged as ubiquitous tip-enhanced Raman scattering (TERS) and surface-enhanced Raman scattering (SERS) agents for nano-imaging and nano-analysis. Nowadays, developing new materials in synergy with metallic NPs to image and detect with high sensitivity, objects and molecules for environmental and health safety is becoming very urgent. In this context, 2D materials based on graphene have been proven to be high efficient plasmonic materials for TERS and SERS. However, developing large-scale and stable graphene-NPs composites is still very challenging.

The purpose of this seminar is to encompass issues on graphene plasmonics for nano-imaging and detection of low concentrated molecules. In this context, we will report the fabrication of a robust and stable new graphene-NPs material by laser ablation and demonstrate its high efficiency as SERS sensors for pesticide and electrochemical detection. Comprehensive analyses of graphene by atomic force microscopy, Raman and scanning electron microscopy will be shown. Our work opened a new gateway for molecular recognition at local scale.

2016-12-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marek Augustyniak
FTiMS Politechnika Gdańska

Wyznaczanie naprężeń w konstrukcjach metodą magnetycznej pamięci metali: przełom w NDT czy nadużycie?

Metoda badań nieniszczących konstrukcji określana jako w lit. anglojęzycznej jako MMM (Metal Magnetic Memory) została po raz pierwszy opisana przez A. Dubova w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Liczne publikacje pomysłodawcy, a zwłaszcza doniesienia o udanych przemysłowych zastosowaniach tej metodyki NDT (w oparciu o powstałą w 2007 normę techniczną ISO 24497) sugerują jej wysoką efektywność i potencjał dalszego rozwoju. Z drugiej strony uwagę zwraca monopolizacja pomiarów przez jednostki powiązane z promotorem metody, a także niska liczba opracowań naukowych wyjaśniających jej założenia fizykalne. Starając się rozstrzygnąć tytułowe wątpliwości, Autor seminarium podsumowuje wyniki krytycznej analizy techniki MMM na tle alternatywnych metod magnetyczno-mechanicznych, odwołując się do przeglądu literatury, badań eksperymentalnych, a także własnych modeli numerycznych MES, z powodzeniem zastosowanych w tym kontekście po raz pierwszy na świecie.

2016-11-28 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Leszek Piotrowski
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Diagnostyka stanu materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem zjawisk magnetosprężystychArchiwum