Strona Pracowni w budowie

Seminaria Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-10-30 12:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Katarzyna Czarnecka

Dobór parametrów procesu wytwarzania metodą rozdmuchu roztworu polimeru submikronowych włóknistych rusztowań polimerowych do celów inżynierii tkankowej

2017-10-23 12:30, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska

Wpływ polaryzacji ładunku w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową

2017-03-16 13:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
mgr inż. Olga Urbanek

The Effect of Polarity in Electrospinning Process on PCL/Chitosan Nanofibres Structure, Properties and Efficiency of Surface Modification

In case of electrospinning of polyelectrolytes, charge polarity applied to the spinning nozzle is expected to play significant role in fibre formation and final fibres’ characteristics, due to interaction between charged polymer chains and applied potential. In this study polycaprolactone/chitosan(PCL/CHT) nanofibers were formed by electrospinning, using both, negative and positive electric potential applied to the spinning nozzle. This process was followed by a surface modification with chondroitin sulphate (CS) using layer-by-layer technique(LbL) in order to create polyelectrolyte complexes on fibres’ surface. The aim was to analyse the effect of polarity applied to the spinning nozzle on a structure and properties of PCL/CHT nanofibres, particularly on surface properties, including the efficiency of further surface modification by CS. Our results indicate stronger PCL-chitosan interactions at negative polarity resulting in lower PCL crystallinity and crystal size/perfection. Moreover, wettability, mechanical properties, fibres diameter distribution and surface modification efficiency depend on charge polarity.