Archiwum Seminariów Wytrzymałości Materiałów

Pawińskiego 5b

2017-12-13 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marcin Nowak

Procedura wyznaczania trójwymiarowego pola przemieszczeń z użyciem korelacji obrazów cyfrowych

2017-11-22 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Przemysław Sadowski

Doświadczalne badanie wpływu konfiguracji i chropowatości na tarcie przy przejściu od smarowania elastohydrodynamicznego do mieszanego

2017-11-15 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. Urszula Zajączkowska
SGGW

Wybrane problemy fizyki roślin

2017-10-25 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Joze Korelc
University of Ljubljana, Slovenia

Higher order sensitivity analysis in formulation of computational models

2017-10-11 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Kamil Bochenek

Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszków

2017-06-28 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Jakubowska

Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3-Al

2017-06-21 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Majewski

Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych

2017-06-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Igor Sevostianov
New Mexico State University, USA

Cross-property connections for heterogeneous materials and their applications

Cross-property connections for heterogeneous materials belong to the realm of fundamental problems of engineering science and physics. They relate changes in different physical properties caused by various inhomogeneities (cracks, pores, inclusions), or, more generally – by the presence of certain microstructure. Their practical usefulness lies in the fact that one physical property (say, electrical conductivity) may be easier to measure than the other (say anisotropic elastic constants). This allows one to bypass difficulties of expressing the elastic properties in terms of relevant microstructural information (that, in addition, may not be available). Such connections are also helpful in the design of microstructures for the combined conductive/mechanical performance and in monitoring of accumulated damage. In the presentation, connections between conductivities and elastic compliances are discussed and specified for several materials: YSZ plasma sprayed coatings, short fiber reinforced thermoplastics, aluminum foam, swelled austenitic steel. The possibility to use cross-property connections in the context of the evaluation of strength loss due to the cracks formation is also addressed. The approach is illustrated by the developed quantitative crack detector scanner that evaluates strength reduction from electrical conductivity measurements.
2017-06-08 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Gennady Mishuris
Aberystwyth University, UK

Energy release rate in hydraulic fracture: Can we neglect an impact of the hydraulically induced shear stress?

We discuss a novel model of hydraulic fracture (HF) formulation which accounts for the hydraulically induced shear stress at the crack faces. It utilizes a general form of the elasticity operator alongside a revised fracture propagation condition based on the critical value of the energy release rate. We show that the revised formulation is always in agreement with the linear elastic fracture mechanics. Furthermore, our numerical simulations have highlighted advantages of the revised HF model in comparison with those which fail to account for the shear stress. In particular, we found that the small toughness regime no longer presents a significant computational challenge. The modified formulation opens new ways to analyse the physical phenomenon of HF, as well as improving the reliability and efficiency of its numerical simulation.
2017-05-17 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Maciej Lewandowski

Modelowanie mikroindentacji niklu w płaskim stanie odkształcenia z zastosowaniem modelu gradientowej plastyczności kryształów

2017-05-10 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Benoît Piranda, PhD
Univ. Bourgogne Franche-Comté, FEMTO-ST Institute, France

Designing and building programmable matter

2017-04-12 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Łukasz Żywczyk

Modelling of the dynamics of fractal-like aerosol aggregates

2017-03-29 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Leszek Frąś

Lepkoplastyczne deformacje materiałów magnetoreologicznych

2017-03-22 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zdzisław Nowak

Analiza dynamicznego procesu deformacji i pochłaniania energii pianek metalicznych

2017-03-15 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Maciej Szczerba
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Odwracalność przemiany martenzytycznej i bliźniakowanie w monokryształach Ni-Mn-Ga wykazujących cechy magnetycznej pamięci kształtu

2017-02-15 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Balbina Wcisło
Politechnika Krakowska

Termomechaniczne modele materiału uwzględniające duże odkształcenia, niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową

2017-02-08 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Michał Maj

Analiza sprzężonych pól mechanicznych i termicznych podczas deformacji materiałów krystalicznych o sieci A1

2017-01-18 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. dr hab. inż. Jacek Jagielski
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Energetyka jądrowa: wyzwania dla inżynierii materiałowej

2016-12-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Karel Tuma

Phase-field modelling of martensitic transformation with rate-independent dissipation

2016-11-23 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Możliwości nowych urządzeń badawczych zakupionych lub wytworzonych w Pracowni Warstwy Wierzchniej

2016-11-16 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Jakub Lengiewicz

Rekonfiguracja układów wielomodułowych jako specjalne zagadnienie przepływu przez ośrodek porowaty

2016-11-09 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Mohsen Rezaee Hajidehi
University of Palermo, Italy

An original beam element with multiple slope discontinuities for nonlinear analysis of reinforced-concrete framed structures

2016-10-26 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Agnieszka Witecka

Modyfikacja powierzchni stopów magnezu AZ91 i ZM21 w celu poprawy ich biozgodności

2016-10-19 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marcin Krajewski

Materiały anodowe dla akumulatorów litowo-jonowych

2016-10-12 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Modelowanie ewolucji mikrostruktury w metalach i stopach o wysokiej wytrzymałości właściwej

2016-07-01 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Martin Ostoja-Starzewski
Department of Mechanical Science and Engineering, Institute for Condensed Matter Theory, Beckman Institute, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Tensor Random Fields in Mechanics

Statistical continuum mechanics requires construction of tensor random fields (TRFs). We focus on TRFs of wide-sense homogeneous and isotropic type. First, we review explicit representations of correlation functions for 1st, 2nd, and 4th rank TRFs. We give such representations for Hooke’s law in all elasticity classes. Next, we discuss the consequences for dependent quantities (velocity, deformation, stress, curvature-torsion, couple-stress...) dictated by the field equations of continuum mechanics.

A different strategy has to be applied to TRFs representing constitutive responses. In order to set up statistical continuum models for elastic and inelastic materials – just like the one-point statistics and scaling laws are provided by the upscaling based on the Hill-Mandel condition – the same ansatz may be used for correlation functions of constitutive responses.

These models have applications in initial-boundary value problems of stochastic mechanics lacking the separation of scales, e.g.

(1) Stochastic finite elements (SFE) – as opposed to deterministic finite elements – where a single finite element is smaller than the representative volume element (RVE), and its constitutive properties stem from a TRF.

(2) Lamb’s Problem on mass density fields with fractal-and-Hurst effects, where the correlation functions lack explicit spectral densities.

(3) Wavefront propagation in random media where the wavefront’s thickness is smaller than the size of RVE of deterministic continuum mechanics. This problem provides additional guidance for understanding the transient wave dynamics in human brain during blunt head trauma.

2016-06-08 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Majewski

Modelowanie wpływu upakowania i rozmiaru cząstek na sprężysto-plastyczne właściwości kompozytów

2016-05-25 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Jakubowska

Wytwarzanie i badanie właściwości kompozytu gradientowego Al2O3/Al

2016-05-18 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Wichrowski

Od zagadnienia Fluid-Structure Interaction do równania Stokesa z nieciągłymi współczynnikami

2016-05-04 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Frydrych

Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznej

2016-04-27 14:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr inż. Przemysław Sadowski

Modelowanie sprężysto-plastycznych deformacji kompozytów dwufazowych z zastosowaniem przyrostowego schematu Mori-Tanaka

2016-04-20 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Aleksander Zubelewicz
University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico; Alek & Research Associates, LLC

Mechanisms-based constitutive modeling: challenges and opportunities

Commonly used phenomenological constitutive models rely on a long-term trial-and-error approach, which leads to the development of physically acceptable and numerically robust material descriptions. The phenomenology means that the models are 'good' in the domain already verified by experiment. Quite often though, extrapolation of the models into the regimes not tested can be troublesome. We break away from the phenomenology and, instead, construct a mechanisms-based approach that is based on experimentally observed deformation mechanisms. In this lecture, we introduce the mechanisms-based concept and show its applicability to metals and geological materials. We further illustrate features of the methodology in application to fracture, we identify sources on “missing energy”.

2016-03-16 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marcin Nowak

Analiza sprzężonych pól przemieszczenia i temperatury podczas deformacji. Procedury numeryczne i przykładowe wyniki

2016-03-09 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Wpływ roztworów chlorków metali alkalicznych na właściwości trybologiczne krzemu

2016-02-17 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Maciej Lewandowski

Modelowanie plastyczności kryształów w płaskim stanie odkształcenia

2016-01-27 14:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr Neonila Levintant-Zayonts

Własności mechaniczne i korozyjne warstw powstałych po implantacji jonowej stopu z pamięcią kształtu NiTi

2016-01-20 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Karel Tuma

Phase-field study of austenite-twinned martensite interface in CuAlNi

2016-01-13 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Jacek Hoffman

Seminarium habilitacyjne: Eksperymentalne badania ablacji grafitu wywołanej nanosekundowym impulsem lasera

2015-12-16 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zdzisław Nowak

Analiza numeryczna dynamicznego procesu ściskania pianek metalicznych

2015-12-09 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Paweł Hołobut

Modelowanie numeryczne mikrostruktur z losowymi inkluzjami

2015-12-02 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Majewski

Mikromechaniczne modelowanie efektu upakowania i rozmiaru cząstek w kompozytach

2015-11-18 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Wichrowski

Metody rozwiązywania zadań 'oddziaływanie płyn-konstrukcja': konstrukcja optymalnych preconditionerów

2015-11-04 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Maciej Ryś
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Modelowanie rozwoju uszkodzeń w stalach austenitycznych w obecności przemiany martenzytycznej

2015-10-28 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Jakub Lengiewicz

Robotyczne struktury wielomodułowe jako programowalne układy zmiennokształtne

2015-10-21 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

Badania doświadczalne i modelowanie poprzecznych deformacji nanorurek

2015-10-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Piotr Minakowski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Fluid model of crystal plasticity - mathematical properties and computer simulations

2015-09-25 WYJĄTKOWO!!! 11:00, Sala: S5 im. L. Filipczyńskiego, piętro V
prof. Kyle S. Brinkman
Materials Science and Engineering, Clemson University, USA

Multiphase ceramic composites: the role of the interface

2015-06-24 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Frydrych

Modelowanie rozwoju mikrostruktury metali w procesach dużych odkształceń plastycznych (SPD)

2015-06-24 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Jakubowska

Infiltrowane kompozyty gradientowe Al2O3/Al - opracowanie technologii wytwarzania i badanie właściwości

2015-06-17 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Starzyński

Powstawanie nowych geometrycznych struktur powierzchniowych w wyniku obciążeń kontaktowych

2015-06-10 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Wpływ zewnętrznych i wewnętrznych wymiarów charakterystycznych na właściwości mechaniczne materiałów w skali mikro oraz nano

2015-06-03 ODWOŁANE, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Frydrych

Modelowanie rozwoju mikrostruktury metali w procesach dużych odkształceń plastycznych (SPD)

2015-05-13 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Wydział Mechatroniki PW/Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Elastyczne elementy elektroniczne wytwarzane technikami poligraficznymi

2015-04-29 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Katarzyna Kuśnierczyk

Kompozyty w układzie magnez/hydroksyapatyt jako implanty biodegradowalne do leczenia tkanki kostnej

2015-04-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Richard Hetnarski
USA

Teoria Lorda-Shulmana - Drugi dźwięk w pękniętej warstwie

Wspólne Seminarium Zakładu Mechaniki Materiałów i Zakładu Wytrzymałości Materiałów
2015-04-08 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Jakub Kawałko
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Strukturalne i teksturowe efekty umacniania metalicznych materiałów heksagonalnych poprzez odkształcenie plastyczne w procesach o złożonym schemacie obciążeń

2015-03-18 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Agata Strojny-Nędza
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Struktura i właściwości kompozytów i materiałów gradientowych Cu-Al2O3 w funkcji geometrii i postaci materiałów wyjściowych

2015-03-11 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Przemysław Sadowski

Pomiar siły tarcia przy przejściu od smarowania elastohydrodynamicznego do mieszanego

2015-03-04 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

Efekty skończonych deformacji w zagadnieniach smarowania elastohydrodynamicznego

2015-02-25 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Michał Wichrowski

Metody masowo równoległe dla zagadnień oddziaływania ciało stałe-płyn

2015-02-18 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Maciej Lewandowski

Implementacja modeli lepkosprężystości dla materiału transwersalnie izotropowego

2015-01-21 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Stanisław Kucharski

Odkształcenie plastyczne metali w próbie indentacji w skalach mikro i nano

2014-12-17 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Ryszard B. Pęcherski

Numeryczne symulacje pianek auksetycznych

2014-12-10 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Karel Tuma

Phase-field model of formation and evolution of martensitic microstructures

2014-12-03 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Michał Maj

Eksperymentalna analiza sprzężeń termomechanicznych w mikroskali. Stanowisko i metodyka badań.

2014-11-05 14:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr inż. Paweł Hołobut

Aktywne mikrostruktury w Materii Programowalnej jako forma skalowalnego napędu

2014-10-29 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zdzisław Nowak

Modelowanie i analiza numeryczna procesu pękania szkieletu pianek ceramicznych

2014-10-22 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Badania adhezji pomiędzy cząstkami ceramiki a metalem w kompozytach ceramiczno-metalowych

2014-10-08 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Karol Frydrych

Modelowanie rozwoju mikrostruktury dla materiałów polikrystalicznych o sieci HCP na nieproporcjonalnych ścieżkach odkształcenia

2014-06-18 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Marcin Nowak

Analiza deformacji i zniszczenia pianek korundowych otrzymywanych metodą żelowania

2014-06-11 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Paweł Grzywna

Metodyka oceny rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych dla wybranych materiałów konstrukcyjnych

2014-06-04 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Szymon Nosewicz

Numeryczne modelowanie procesów metalurgii proszków metodą elementów dyskretnych

2014-05-21 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Meir Shillor
Department of Mathematics and Statistics, Oakland University, USA

Recent results on dynamic contact of a Gao beam

The talk presents recent results for a model for the nonlinear Gao beam that allows for the study of vibrations about a buckled state. It focuses on a version of the model that includes contact with a reactive or perfectly rigid foundation or obstacle. This study is motivated in part by the applications to MEMS (Micro- Elecrto- Mechanical Systems) actuators, grippers, etc.

We present the model of the beam, talk briefly about its properties and depict numerical simulations of oscillations about a buckled state. Then, we describe the model when: an obstacle is situated below it that constraints the oscillations; two beams are jointed; a stochastic force and a random shape of the obstacle are allowed; the development of a crack in the beam; and the case when the beam is connected to a rod. The latter is a configuration found in MEMS.

2014-05-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Włodzimierz Strupiński
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Grafen – właściwości, technologie, zastosowania

2014-05-07 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dariusz Jarząbek

Modyfikowanie własności trybologicznych powierzchni krzemu za pomocą wodnych roztworów chlorków metali alkalicznych

2014-04-16 ODWOŁANE, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Włodzimierz Strupiński
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Grafen – właściwości, technologie, zastosowania

2014-03-19 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr Karel Tuma

On applications and computational results for a newly developed thermodynamically compatible viscoelastic model

2014-02-05 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Przemysław Sadowski

Klasyczne oszacowania własności efektywnych kompozytów z wtrąceniami różniącymi się znacząco kształtem i właściwościami

2014-01-15 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Andrzej Gładki
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Zagadnienie jednorodności w ograniczonych i domkniętych strukturach materiałów kompozytowych

2013-12-11 14:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Modelowanie zjawiska rozdrobnienia ziaren w procesach zaawansowanych deformacji plastycznych

2013-12-04 12:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
D.Sc. Lychev S., Bychkov P.
Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences

Wspólne seminarium ZMM i ZWM poświęcone pamięci Prof. VLADIMIRA N. KUKUDZHANOVA (1931-2013)

  • D.Sc. Lychev S.

    The geometrical methods in the theory of growing solids

    The geometrical conceptions which can form the basis for the mathematical theory of growing deformable bodies are considered. Within this approach the growing body is represented as continuous family of smooth manifolds endowed with non-Euclidian material connection. Specific properties of this connection such as torsion perform the mathematical description of the structural inhomogeneity phenomenon that appears in growing solids as the result of growing process.

  • Bychkov P.

    The experimental identification of the models of growing solids

    The experimental technology for the identification of the mathematical models of growing solids is considered. The technology is based on the method of holographic interferometry.

2013-11-27 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Paweł Hołobut

Rozmiar reprezentatywnego elementu objętości w ujęciu probabilistycznym

2013-11-20 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Zdzisław Nowak

Zastosowanie kryterium uplastycznienia z uwzględnieniem ciśnienia hydrostatycznego i różnicy wytrzymałości przy ściskaniu i rozciąganiu do modelowania procesu tłoczenia blach

2013-11-13 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Marcin Nowak

Niestowarzyszone prawo płynięcia plastycznego z wykorzystaniem pochodnej ułamkowej

2013-11-06 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Jakub Lengiewicz

Badania nad technologią Materii Programowalnej. Koncepcja funkcjonalnie ewoluujących mikrostruktur.

2013-10-23 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Rimantas Kačianauskas
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Contact of particles via interface

2013-10-09 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Joseph Zarka
JZ Sarl, France

Analysis and optimal design of complex systems

Complex systems are systems where only their functions are required and they are not defined a priori. We propose a special approach to analyze them and to even reach their optimal design. Our approach, Intelligent Optimal Design of Complex Systems, is different from Data Mining that many people consider as the miracle process of extracting knowledge from huge amount of raw data as it requires a lot of treatments of the data. A book that describes it in details may be downloaded from http://www.cadlm.com/coi___publications_460.htm. For each particular problem we need:

i)to build a DATABASE of examples, i.e. to obtain some experimental, real or simulated results where the EXPERTS indicate all variables or descriptors that may take a part. This is, at first, done with some PRIMITIVE descriptors x, which are usually in a different number and with a different meaning for each example: the data are heterogeneous and not structured. Then, the data are transformed with the introduction of some INTELLIGENT descriptors XX, with the actual whole knowledge thanks to existing (but often insufficient) theories and models. These descriptors may be numbers, Boolean, strings, names of files which give access to data bases, or treatments of curves, signals and images. But for all examples, their number and their type are now always the same: the data become structured. This is one solution proposed (surely one way) to allow the fusion of data coming from various sources and to reduce the number of the parameters and thus to use the limited data. The results or conclusions may be classes (good, not good...) or numbers.
ii)to generate the RULES with any Automatic Learning Tool. Each conclusion is explained as function or set of rules for some among the input intelligent descriptors with a known reliability or accuracy.
iii)this allows the virtual design, i.e. for any new set of the input parameters, without making any new test or any new simulation, the properties or conclusion are known.
iv)to optimize at two levels (Inverse Problems or Optimal Design).

In the lecture, we shall also give explicit examples to allow its understanding.

2013-06-12 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Joseph Zarka
JZ Sarl, France

Uwaga: Seminarium planowane na 12 czerwca 2013 r. zostało odwołane!!!

Analysis and optimal design of complex systems

Complex systems are systems where only their functions are required and they are not defined a priori. We propose a special approach to analyze them and to even reach their optimal design. Our approach, Intelligent Optimal Design of Complex Systems, is different from Data Mining that many people consider as the miracle process of extracting knowledge from huge amount of raw data as it requires a lot of treatments of the data. A book that describes it in details may be downloaded from http://www.cadlm.com/coi___publications_460.htm. For each particular problem we need:

i)to build a DATABASE of examples, i.e. to obtain some experimental, real or simulated results where the EXPERTS indicate all variables or descriptors that may take a part. This is, at first, done with some PRIMITIVE descriptors x, which are usually in a different number and with a different meaning for each example: the data are heterogeneous and not structured. Then, the data are transformed with the introduction of some INTELLIGENT descriptors XX, with the actual whole knowledge thanks to existing (but often insufficient) theories and models. These descriptors may be numbers, Boolean, strings, names of files which give access to data bases, or treatments of curves, signals and images. But for all examples, their number and their type are now always the same: the data become structured. This is one solution proposed (surely one way) to allow the fusion of data coming from various sources and to reduce the number of the parameters and thus to use the limited data. The results or conclusions may be classes (good, not good...) or numbers.
ii)to generate the RULES with any Automatic Learning Tool. Each conclusion is explained as function or set of rules for some among the input intelligent descriptors with a known reliability or accuracy.
iii)this allows the virtual design, i.e. for any new set of the input parameters, without making any new test or any new simulation, the properties or conclusion are known.
iv)to optimize at two levels (Inverse Problems or Optimal Design).

In the lecture, we shall also give explicit examples to allow its understanding.

2013-06-05 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Zuzanna Poniżnik

Modeling of effective elastic constants and fracture toughness in metal-ceramic composites with interpenetrating microstructure

2013-05-22 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Dariusz Jarząbek

Zginanie i łamanie „nanowież” przy pomocy AFM: interfejs Si/SiO2 oraz „wieże” z PMMA

2013-05-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Giulio Maier
Technical University (Politecnico) of Milan

On mechanical characterization of materials and diagnosis of structures by inverse analyses: some procedures and applications

In this seminar a survey is briefly presented of some recent research contributions to the methodology of inverse structural analysis based on statical tests for diagnosis of possibly damaged structures and for mechanical characterization of materials in diverse industrial environments. The following issues are briefly considered with reference to engineering applications: identifications of parameters in elastic-plastic and brittle material models and of residual stresses on the basis of indentation experiments in situ on metal structures; diagnosis, both superficially and in depth, of concrete dams, possibly affected by alkali-silica-reaction or otherwise damaged; mechanical characterization of free-foils and laminates by cruciform and compression tests and digital image correlation measurements.

2013-05-08 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Oszacowania właściwości efektywnych polikryształów o teksturze włóknistej

2013-04-24 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. W. Węglewski, mgr inż. K. Bochenek, dr hab. inż. M. Basista

Moduł Younga kompozytów Cr/Al2O3 domieszkowanych renem – badania doświadczalne i obliczenia numeryczne

2013-04-10 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

Ewolucja kształtu i niejawny schemat całkowania w zagadnieniach zużycia

2013-03-27 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Dariusz Jarząbek

Pomiary sił oraz naprężeń podczas zginania i łamania „nanowież” przy pomocy mikroskopu sił atomowych

2013-03-13 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Stanisław Kucharski

Kontakt powierzchni chropowatych

2013-02-27 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Zenon Mróz

Termomechaniczna analiza zużycia przy cyklicznym poślizgu na kontakcie powierzchni.

2013-02-19 10:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Ehrenfried Zschech
Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing, Dresden, Germany; Technical University Dresden, Germany

Mechanical Properties of Porous Organosilicate Glass Thin Films

Hybrid organic-inorganic glasses exhibit unique electro-optical properties along with excellent thermal stability, and therefore, this class of materials has attracted considerable interest in materials science and engineering. However, their fragile nature remains a fundamental challenge for their integration in advanced products. This talk focuses on the mechanical properties of nanoporous organosilicate glasses (OSGs), including elastic modulus and fracture toughness, but also cohesive and adhesive failure in thin film stacks. It will be demonstrated that novel synthesis approaches to manufacture nanoporous materials with optimized topology, particularly self-assembly processes, are able to control pore size and pore topology. Particularly, elastic modulus values close to the Hashin-Shtrikman upper bound can be reached for thin films with periodically arranged pore structures with constant pore size.
Double cantilever beam (DCB) testing provides the energy release rate of thin films. In addition, in-situ micro-DCB tests in an X-ray microscope allow to image crack propagation processes with sub-100nm resolution. Nanoindentation experiments are usually used to measure the elastic modulus of thin films, however, this technique is able to provide fracture toughness information as well. A wedge-shape indenter is used to delaminate ULK films locally. The fracture energy associated with the indentation induced delamination is evaluated considering the pore densification process.

2013-02-13 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak

Kompozyty ceramiczno-metalowe: podstawy fizyko-chemiczne, zagadnienia technologiczne, kierunki badań.

2013-01-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Andrzej Korbel
Akademia Górniczo-Hutnicza

Strukturalne i mechaniczne skutki deformacji plastycznej w warunkach cyklicznie zmiennego schematu odkształcenia.

2013-01-16 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Neonila Levintant-Zayonts

Wybrane charakterystyki warstw indukowanych wiązką jonów. Przegląd literatury i badania własne.

2012-12-19 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Michał Maj

Rozkład zdolności magazynownia energii podczas deformacji niejednorodnej

2012-11-14 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jerzy Luckner

Wyznaczanie charakterystyk materiałowych przy cyklicznym ścinaniu cienkich blach.

2012-11-07 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Starzyński

Wykorzystanie profilometrii skaningowej i fal ultradźwiękowych do oceny kontaktu powierzchni chropowatych.

2012-10-24 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. Ryszard Pęcherski

Zastosowanie koncepcji sprężystych stanów własnych do opracowania nowego sposobu specyfikacji potencjałów oddziaływań atomowych.

2012-10-17 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Paweł Hołobut

Koncepcja materii programowalnej i wybrane problemy jej realizacji

2012-10-10 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Michał Kursa

Właściwości efektywne kompozytów ceramiczno-metalowych: modelowanie a eksperyment

2012-10-03 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Marcin Białas

Numeryczna symulacja rozwoju uszkodzeń w warstwach izolacji termicznej

2012-09-19 14:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Sergiev Lychev, dr. Dmitrij Parshin
Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

On the axiomatic foundations of the theory of growing solids

2012-06-13 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Schemat przejścia mikro-makro dla sprężysto-lepkoplastycznych materiałów niejednorodnych.

2012-06-06 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Teresa Frąś
IPPT PAN

Badania wytrzymałościowe miedzi beztlenowej wysokiej przewodności (OFHC Cu)

2012-05-30 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Olga Wysocka-Fotek
IPPT PAN

Odwzorowanie geometrii symulowanych defektów w stali austenitycznej przy użyciu termografii impulsowej.

2012-05-23 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Zdzisław Nowak
IPPT PAN

Modelowanie i symulacja numeryczna dynamicznych procesów zniszczenia ciągliwych materiałów metalicznych.

2012-05-16 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Witold Węglewski
IPPT PAN

Wpływ mikrostruktury na naprężenia termiczne powstające w procesie produkcji kompozytu - eksperyment i modelowanie.

2012-05-09 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Marcin Nowak
IPPT PAN

Numeryczne modelowanie geometrii przestrzennych struktur piankowych

2012-04-25 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Martin Kruzik
Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic

An efficient approach to the numerical solution of nonconvex variational problems

We propose a new approach to the numerical treatment of nonconvex static/evolutionary problems in continuum mechanics of solids. The main idea is to replace the original microscopic energy density by its polyconvexification. For this problem, first-order optimality conditions are derived and used in finding a discrete solution. The effectiveness of the method is illustrated with some numerical experiments. This is a joint work with Soeren Bartels (Bonn).

2012-04-18 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Jakub Lengiewicz
IPPT PAN

Asymptotyczny model zużycia ciał sztywnych

2012-04-11 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
Stanisław Stupkiewicz
IPPT PAN

Mikromechaniczne modelowanie tarcia anizotropowego

2012-04-04 14:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
prof. Henryk Petryk

Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu