Seminaria Wytrzymałości Materiałów

Pawińskiego 5b

kolor czcionki + kolor tła = plan do 7 dni.

2017-05-10
 plan 
11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
Prof. Dr. Walter Libardi
Vice-Rector at Federal University of São Carlos, São Paulo state, Brazil

Materials Science at Federal University of São Carlos, Brazil

2017-04-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT PAN

Investigation of Shape Memory Materials conducted at IPPT PAN, Poland, in cooperation with Japan (1990-2016)

2017-04-19 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Bolesław Klein
TRUMPF POLSKA

Nowoczesne rezonatory laserowe do obróbki materiałów

2017-04-05 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Aneta Antolik

Otrzymywanie i charakteryzacja materiału eutektycznego ZnO-ZnWO4 domieszkowanego jonami Al i Ga jako potencjalnego materiału plazmonicznego

2017-03-01 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Materiały komórkowe: od teorii do innowacji

2017-02-22 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Paweł Grzywna

Badania zmęczeniowe stali P91 monitorowane technikami optycznymi i ultradźwiękowymi

2017-02-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Ryszard Grzelka
LENSO - Optyczna Technika Pomiarowa, Poznań

Przykłady wykorzystania optycznych systemów pomiarowych firmy GOM w badaniach materiałowych i kontroli jakości komponentów

2017-02-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
inż. Maria Staszczak

Badania poliuretanu z pamięcią kształtu - wpływ prędkości odkształcania na właściwości termomechaniczne oraz analiza parametrów zachowania i odzyskiwania kształtu

2017-01-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tadeusz Szymczak, prof. Zbigniew L. Kowalewski
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa

Cyklicznie zmienne odkształcenie jako źródło regulacji poziomu naprężenia

2016-12-14 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Jacek Widłaszewski

Dwukierunkowe mikrogięcie laserowe dla układów MOEMS

2016-12-06 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
mgr inż. Adam Kondej
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

Warstwy nawęglane - korelacja oznaczeń metodą prądów wirowych i pomiarów twardości

2016-11-30 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Dominik Kukla

Ocena twardości i grubości warstw nawęglanych oraz hartowanych indukcyjnie na stalach z zastosowaniem magnetycznych technik nieniszczących

2016-11-23 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Grzegorz Garbacz
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra Inżynierii Wiedzy

Zastosowanie wyznaczania entropii metrycznej danych pomiarowych testów mechanicznych w celu analizy właściwości materiałów konstrukcyjnych

2016-11-15 11:00, Sala: Rady Naukowej im. I. Maleckiego, piętro I
Dr T Ben Britton, CEng, CSci
Director of MSc in Advanced Nuclear Engineering Department of Materials, Imperial College London

Challenges and opportunities in coupling models and experiments - a focus on fatigue crack initiation in Ni superalloys

2016-11-09 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Tomasz Libura

Badania cienkich blach wykonanych z lekkich stopów magnezu w zakresie dużych deformacji

2016-10-26 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr Marcin Lewandowski

Zastosowanie metody pełnej akwizycji macierzy do wizualizacji wad w technice UT Phased-Array

Ultradźwiękowe systemy Phased-Array pozwalają na różne tryby skanowania i wizualizacji wad oraz zapewniają wyższą jakość inspekcji niż tradycyjne systemy jednokanałowe. Kolejnym krokiem w rozwoju tych systemów będzie metoda akwizycji pełnej macierzy oraz zaawansowane algorytmy rekonstrukcji obrazów. Na seminarium zostanie przedstawiona koncepcja działania tych technik oraz wymagania jakie stawiają one przed systemami akwizycji i przetwarzania sygnałów. Zaprezentujemy także wstępne wyniki obrazowania wad za pomocą Uniwersalnej Platformy Ultradźwiękowej, która została opracowana specjalnie do testowania i wdrażania nowych metod akwizycji i przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych.

2016-07-07 11:00, Sala: S3 im. W. Fiszdona, piętro III
prof. Alessandro Pasquale Fantilli
Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica; Torino, ITALIA

Research on mechanical characterization of cement based composites conducted in the Department of Structural Engineering, Politecnico di Torino

2016-06-15 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Roman Jaskulski

Wyznaczanie parametrów termicznych twardniejących betonów osłonowych metodą numerycznego rozwiązania zagadnienia odwrotnego

2016-06-08 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

Identyfikacja zjawiska reakcji alkalicznej kruszyw mineralnych w konstrukcjach osłon radiacyjnych

2016-05-25 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
dr inż. Tomasz Jankowiak
Politechnika Poznańska

Zachowanie materiałów przy wysokich wartościach prędkości odkształcenia - podejście laboratoryjne oraz numeryczne

2016-05-18 11:00, Sala: Aula im. Wacława Olszaka, piętro II
mgr inż. Justyna Chrzanowska

Super-twarde warstwy WB wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego

2016-05-11 11:00, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
mgr inż. Karol Golasiński

Gum Metal – nowy stop tytanu o unikalnych właściwościach

2016-05-11 12:30, Sala: S4 im. A. Sawczuka, piętro IV
prof. Zbigniew Hilary Żurek
Politechnika Śląska

Unormowane składowe impedancji i rezonans prądu cewki pomiarowej jako całościowy parametr diagnostyczny NDE i NDT