Uczelnie warszawskie

Relacje pomiędzy IPPT, a Uniwersytetem Warszawskim miały zawsze specjalny charakter, choćby ze względu na bliskość geograficzną obu instytucji. Położeniu IPPT " na wpół drogi" pomiędzy dwoma najpoważniejszymi uczelniami polskimi: Uniwersytetem i Politechniką można nadać nawet symboliczne znaczenie, jeśli chodzi o zadania i misję Instytutu. Profesorowie nauk ścisłych (obecny Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki) UW byli przez lata spiritus movens najaktywniejszych zespołów twórczych Instytutu oraz ściśle współpracowali z naszą placówką, prowadząc przez wiele lat zespoły badawcze. Z kolei kadrę wykładowców obecnego Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW stanowili zawsze w znacznej części pracownicy IPPT. Także wielu pracowników tego Instytutu broniło doktoratów w IPPT. ZMiFP IPPT prowadzi wieloletnią ścisłą współpracę z Instytutem Fizyki Teoretycznej UW (B. Cichocki) w dziedzinie teorii zawiesin.
Jeśli chodzi o Politechnikę Warszawską, to dobre tradycje współpracy ma IPPT z Instytutem Technologii Cieplnej PW. Na jego terenie mieścił się w latach 80 Zespół Podstaw Termodynamicznych Nowych Metod Konwersji Energii oraz działające tam dotychczas Laboratorium Energetyki Słonecznej IPPT.
Od roku 1995 ściśle współpracuje z Instytutem Technologii Cieplnej PW (J. Banaszek, R. Domański) Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów IPPT (T. Kowalewski). W wyniku tej współpracy i w oparciu o doświadczenie IPPT powstało w ITC laboratorium pomiarów przepływów termicznych. Prowadzone są również wspólne granty, a studenci z ITC wykonują prace magisterskie w IPPT. Za tę współpracę T. Kowalewski otrzymał niedawno dyplom rektora PW.
Ponadto należy tu wspomnieć zorganizowany we wrześniu 2004 roku wspólnie przez IPPT i PW Światowy Kongres Mechaniki ICTAM 2004.
Obecnie (z wyjątkiem przypadku ITC) współpraca IPPT z Politechniką Warszawską ogranicza się do indywidualnej działalności dydaktycznej pracowników IPPT na Politechnice. Także sporadycznie wykładowcy z Politechniki występują na seminariach zakładowych IPPT.
Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną, noszącą imię wieloletniego profesora IPPT Sylwestra Kaliskiego, polegała w ubiegłym okresie na dwuetatowości naukowców WAT, posiadających drugie miejsce pracy w IPPT, na stażach młodych pracowników WAT w IPPT i na przepływie do IPPT pracowników WAT, napotykających tam na pozanaukowe trudności. Po zniknięciu barier ustrojowych współpraca naukowców WAT z pracownikami IPPT nabrała rozmachu i tak w 2001 roku powstało m.in. Środowiskowe Laboratorium- założone przez IPPT i Instytut Optoelektroniki WAT.
Wymienić należy także niepaństwową uczelnię: Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, o bardzo wysokiej pozycji rankingowej w swojej kategorii.

Uczelnia ta powstała w 1994 r., przy decydującym wkładzie grupy byłych i obecnych pracowników IPPT (J.P. Nowacki, W. Kosiński).