Także i za granicą...

 

Pracownicy IPPT wnieśli także znaczący wkład organizacyjny w powstanie i/lub rozwój kilku uczelni zagranicznych. Ponieważ informacje na ten temat są niepełne, wymieniamy tylko przykładowo ciekawsze ze znanych nam działań.
Zafascynowany wizytą w IPPT prezes Kubańskiej Akademii Nauk postanowił stworzyć u siebie podobną instytucję, powierzając misje organizacji instytutu, wzorowanego na IPPT zespołowi naszych profesorów: J. Wehrowi, L. Filipczyńskiemu, M. Sokołowskiemu i J. Deputatowi. Ich misję kontynuowali wykształceni w IPPT (1975 - 1977) doktoranci i stażyści kubańscy.
W latach 60-tych powstał obecnie największy uniwersytet australijski - Monash University. Znaczącą rolę w organizacji Sekcji Magnetyzmu i Plazmy odegrał tam A. Turski (1965 - 1969), m.in. promotor pierwszych doktoratów z tej dziedziny.
Reorganizatorem i od 1992 r. dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Beira Interior w Covilha (Portugalia) jest profesor IPPT - R. Kowalczyk. Wykładało tam także kilku innych pracowników Instytutu.
Instytut posiada bezpośrednie umowy o współpracy z 43 uczelniami na świecie, zawarte bezpośrednio lub w ramach szerszych porozumień międzyrządowych lub PAN. Z wieloma z nich trwa rzeczywista, intensywna współpraca (badania doświadczalne związane z teoretycznymi wynikami uzyskanymi w IPPT, wymiana "know-how", prowadzenie doktoratów).
Nie sposób zebrać kompletnych danych dotyczących znaczących pozycji wychowanków Instytutu na prestiżowych uczelniach zagranicznych. Dlatego jedynie dla przykładu, pozwolimy sobie wymienić tylko uczelnie, na których kierują katedrami uczniowie jednego z naszych profesorów - Zenona Mroza: University of Minnesota (A. Drescher), Duke University NC (T. Hueckel), University of Michigan (D. Kujawski, R. Michałowski), McMaster University Ont. (S. Pietruszczak), ISMA, Poitiers (A. Dragon). Nie można także nie wspomnieć o Universite de Metz (J. Klepaczko), Weierstraß-Institut, Berlin (K. Wilmański), a także o słynnym MIT, na którym katedrę dynamiki konstrukcji prowadzi były wychowanek i profesor IPPT - T. Wierzbicki. Wymienimy tu również prestiżowe czasopismo Journal of Thermal Stresses, założone przez R. Hetnarskiego, wieloletniego pracownika IPPT.
Wspomnieć też należy, że wielu znanych uczonych zagranicznych zaczynało swą karierę od doktoratów (jak np. Guo Zhong-Heng, 1963, późniejszy członek zagraniczny PAN) lub od długich stażów w IPPT (jak np. S. Murakami i T. Inoue z Japonii).