Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN przywiązuje dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. W wyniku badań naukowych w Instytucie opracowano szeroki wachlarz nowoczesnych technologii o dużym potencjale wdrożeniowym, znaczną liczbę oryginalnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, tak inżynierskich jak i medycznych, oraz szereg nowatorskich programów komputerowych.

Partnerzy przemysłowi

Oferta IPPT PAN w wybranych sektorach gospodarki:

Medycyna Transport Elektrotechnika i energetyka Budownictwo

Specjalistyczna oferta poszczególnych jednostek IPPT PAN dla klientów zewnętrznych:

Centrum Technologii Inteligentnych

Centrum Badań Biomedycznych

Centrum Doskonałości i Innowacji Materiałów Kompozytowych

Zakład Mechaniki Doświadczalnej

Zakład Informatyki i Nauk Obliczeniowych

Centrum Usług Laboratoryjnych

Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej

Kontakt w zakresie współpracy IPPT PAN z przemysłem:

dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, Z-ca Dyrektora ds. Innowacji, Rozwoju i Współpracy telefon: +48 22 826 89 11 / +48 22 826 12 81 wew. 112, email: dyrinn

Cweti Czyżycka, Pełnomocnik Dyrektora ds. komercjalizacji, Centrum Komercjalizacji i Rozwoju Technologii, tel.: +48 22 826 12 81 wew. 145, email: czyzycka