Ważniejsze fakty z historii IPPT

1952

Utworzone zostały, przy Wydziale Nauk Technicznych, w nowopowstałej Polskiej Akademii Nauk cztery samodzielne jednostki:

 • Zakład Badania Drgań pod kierunkiem prof. Ignacego Maleckiego,
 • Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych kierowany przez prof. Wacława Olszaka,
 • Zakład Elektroniki - prof. Janusza Groszkowskiego i
 • Zakład Metali prowadzony przez prof. Aleksandra Krupkowskiego (z siedzibą w Krakowie).

Weszły one w skład Instytutu Podstawowych Problemów Techniki powołanego uchwałą Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN z dnia 9 grudnia 1952 roku, potwierdzoną uchwałą Prezydium Rządu z dnia 24.09.1953 roku.

Pierwszym Dyrektorem Instytutu został prof. Ignacy Malecki, Przewodniczącym Rady Naukowej prof. Witold Wierzbicki, zaś Jego zastępcą prof. Bohdan Stefanowski.

Siedzibą Instytutu (przez pierwszych 5 lat jego istnienia) był Pałac Staszica w Warszawie.

Wkrótce w skład placówki weszły dalsze dwie jednostki organizacyjne:

 • Zakład Elektrotechniki Teoretycznej (prof. Paweł Szulkin) oraz
 • Pracownia Astronautyczna (prof. Kazimierz Zarankiewicz)

1953

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IPPT w sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica (30.10.1953 r.)

1954

Pierwsze wnioski o nominacje
 • Prof. M. Łuncowi - o przyznanie tytułu profesora zwyczajnego,
 • Dr J. Czulakowi - o przyznanie tytułu profesora nadzwyczajnego, Kandydatowi Nauk Technicznych.
 • H. Waldenowi - o przyznanie tytułu docenta,
 • Dr Cz. Eimerowi - o przyznanie tytułu docenta, \
 • Mgr A. Kacnerowi - o przyznanie tytułu docenta, Dr B. Lewickiemu - o przyznanie tytułu docenta.
Utworzenie Zakładu Analogii (mgr Stefan Czarnecki).

Utworzenie Pracowni Mechaniki Górotworu (prof. Jerzy Litwiniszyn) w Krakowie.

1955

Utworzenie Zakładu Elektrotechniki (dr Maciej Nałęcz).

Utworzenie Pracowni Teorii Konstrukcji (prof. Zbigniew Wasiutyński).

Pierwsza obrona pracy kandydackiej w IPPT - mgr inż. St. Sławińskiego, jej promotorem był prof. P. Szulkin (13.03.1955 r.)

Obrony prac kandydackich: mgr inż. mgr inż.: L. Filipczyńskiego, J. Mosakowskiego, Z. Olesiaka, J. Seidlera.