1956

Wniosek o przyznanie tytułu prof. nadzwyczajnego - mgr inż. Stefanowi Manczarskiemu.

1957

Instytutowi zostaje przydzielona część niewykończonego budynku NBP o powierzchni ponad 11000 m2 przy ul. Świętokrzyskiej 21.

Przed przeniesieniem się Instytutu do nowej siedziby jednostki organizacyjne IPPT mieściły się w różnych miejscach w Warszawie, ale także w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu

 • Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych: - Pałac Staszica,
 • Zakład Badania Drgań: - Pałac Staszica,
 • Pracownia Teorii Konstrukcji: - Pałac Staszica
 • Zakład Elektroniki, Prac. Półprzewodnikowych Elementów Magnetycznych: - Pałac Staszica, a także w Zakładach Elektroniki i Podstaw Telekomunikacji P.W.
 • Pracownia Mechaniki Cieczy i Gazów: P.W. - Instytut Aerodynamiczny,
 • Zespół Dynamiki Molekularnej: - P.W. Zakład Fizyki,
 • Zakład Teorii Łączności (prof. S. Manczarski): - PKiN,
 • Pracownia Teorii Drgań Mechanicznych: - PKiN,
 • Pracownia Teorii Sprężystości i Zespół Dynamiki Molekularnej: - PKiN,
 • Pracownia Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych: Zielna 37,
 • Pracownia Drgań Cząsteczkowych: Zielna 37,
 • Pracownia Analizy Naprężeń: - Wawelska 2,
 • Pracownia Reologii: - Kraków,
 • Zakład Metali: - Kraków,
 • Pracownia Konstrukcji Wstępnie Sprężonych: - Kraków,
 • Pracownia Teorii Konstrukcji Cienkościennych: - Gdańsk,
 • Pracownia Fonograficzna: - Uniwersytet Poznański.

1958

Rozproszone w Warszawie jednostki organizacyjne Instytutu przenoszą się do nowej siedziby.

Zakład Elektrotechniki odłącza się od IPPT i przenosi się do nowo powstałego Instytutu Automatyki PAN, a pozostała struktura Instytutu przedstawia się następująco:

 • Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych (prof. Wacław Olszak)
 • Zakład Badania Drgań (prof. Ignacy Malecki)
 • Zakład Elektroniki (prof. Witold Rosiński)
 • Zakład Metali (prof. Aleksander Krupkowski), z siedzibą w Krakowie
 • Zakład Teorii Łączności (doc. Krystyn Bochenek)
 • Zakład Analogii (dr Stefan Czarnecki)
 • Zakład Mechaniki Cieczy i Gazów (prof. Władysław Fiszdon)
 • Zakład Badań Izotopowych (prof. Maciej Radwan)
 • Zakład Magnetyków (prof. Adam Smoliński)
 • Zakład Przemian Energii (mgr Zygfryd Jung)
 • Zakład Teorii Konstrukcji Maszyn (prof. Zbigniew Brzoska)