1974

Powstają 2 nowe Zakłady:

 • Elektrodynamiki Ośrodków Ciągłych (prof. Jerzy Kurlandzki).
 • Aeroakustyki (prof. Stefan Czarnecki).

a także Samodzielne Pracownie:

 • Fonetyki Akustycznej (prof. Wiktor Jassem) z siedzibą w Poznaniu (od 1988 roku istniejąca już jako Zakład Fonetyki Akustycznej).
 • Teorii i Konsolidacji Termodyfuzji (prof. Włodzimierz Derski) z siedzibą w Poznaniu (która po 1983 roku przekształciła się w Pracownię Mechaniki Ośrodków Porowatych a następnie w Zakład Mechaniki i Akustyki Ośrodków Porowatych).

1975

Powstają kolejne nowe Zakłady:

 • Akustoelektroniki (prof. Wincenty Pajewski).
 • Problemów Energetyki (doc. Włodzimierz Bojarski).

1976

Powstaje Samodzielna Pracownia Geoakustyki (prof. Wacław Kołtoński).

1977

Powstaje Zakład Teorii Fal Elektromagnetycznych (doc. Stanisław Przeździecki).

Zakład Elektrodynamiki Ośrodków Ciągłych zostaje przekształcony w Samodzielną Pracownię Elektrodynamiki Continuum.

1980

Powstaje Zespół naukowo-badawczy: Podstaw Termodynamicznych Nowych Metod Konwersji Energii (prof. Bogumił Staniszewski).

Struktura Instytutu uległa nieznacznym zmianom i składa się z 13 Zakładów, 8 Pracowni Samodzielnych i 1 Zespołu naukowo-badawczego:

 • Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych (prof. Marek Sokołowski)
 • Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych (prof. Wojciech Szczepiński)
 • Zakład Teorii Konstrukcji (prof. Henryk Frąckiewicz)
 • Zakład Mechaniki Cieczy i Gazów (prof. Henryk Zorski)
 • Zakład Układów Mechanicznych (prof. Jan Kaczmarek)
 • Zakład Teorii Fal Elektromagnetycznych (doc. St. Przeździecki)
 • Zakład Akustyki Cybernetycznej (prof. Janusz Kacprowski)
 • Zakład Akustyki Fizycznej (prof. Szymon Pilecki))
 • Zakład Ultradźwięków (prof. Leszek Filipczyński)
 • Zakład Akustoelektroniki (prof. Wincenty Pajewski)
 • Zakład Badań Nieniszczących (prof. Zdzisław Pawłowski)
 • Zakład Aeroakustyki (Prof. Stefan Czarnecki)
 • Zakład Problemów Energetyki (doc. Włodzimierz Bojarski)
 • Prac. Pól Odkształceń (prof. Andrzej M. Brandt)
 • Prac. Fizyki Polimerów (prof. Stefan Zahorski)
 • Prac. Teorii Materiałów Niesprężystych (prof. Piotr Perzyna)
 • Prac. Elektrodynamiki Continuum (doc. Jerzy Kurlandzki)
 • Prac. Atomowych Wzorców Cz. (dr Andrzej Chachulski)
 • Pracownia Geoakustyki (prof. Wacław Kołtoński)
 • Prac. Fonetyki Akustycznej z siedzibą w Poznaniu (prof. Wiktor Jassem)
 • Prac. Teorii Konsolidacji i Termodyfuzji z siedzibą w Poznaniu (dr Walenty Dudziak)
 • Zespół naukowo-badawczy nr1: Podstaw Termodynamicznych Nowych Metod Konwersji Energii (prof. Bogumił Staniszewski)
 • Ośrodek Informatyki (prof. Dominik Rogula)
 • Dział Organizacji Nauki i Spraw Pracowniczych (mgr Zofia Mordwiłko)
 • Studium Doktoranckie (doc. Jan Andrzej Koenig)
 • Dział Planowania i Koordynacji Badań Naukowych (mgr Krzysztof Milewski)
 • Biblioteka (mgr Aleksandra Królikowska)
 • Dział Wydawnictw (mgr Barbara Wierzbicka)
 • Zakład Doświadczalny "TECHPAN" (dyr. mgr Jerzy Szerszeń)