1985

Wprowadzono funkcjonalne piony w strukturze Instytutu

 • Pion Badań Podstawowych (11 Zakładów, 9 Samodzielnych Pracowni):
  • Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych (prof. Marek Sokołowski)
  • Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych (prof. Wojciech Szczepiński)
  • Zakład Teorii Konstrukcji (prof. Witold Gutkowski)
  • Zakład Mechaniki Cieczy i Gazów (prof. Henryk Zorski)
  • Zakład Układów Mechanicznych (prof. Jan Kaczmarek)
  • Zakład Akustyki Fizycznej (prof. Szymon Pilecki)
  • Zakład Ultradźwięków (prof. Leszek Filipczyński)
  • Zakład Akustyki Cybernetycznej (prof. Janusz Kacprowski)
  • Zakład Teorii Fal Elektromagnetycznych (doc. Eugeniusz Danicki)
  • Zakład Badań Nieniszczących (prof. Zdzisław Pawłowski)
  • Zakład Aeroakustyki (Prof. Zbigniew Wesołowski)
 • Samodzielne Pracownie:
  • Pół Odkształceń (Prof. Andrzej Marek Brandt)
  • Fizyki Polimerów (prof. Stefan Zahorski)
  • Teorii Materiałów Niesprężystych (prof. Piotr Perzyna)
  • Elektrodynamiki Continuum (doc. Jerzy Kurlandzki)
  • Atomowych Wzorców Częstotliwości (dr Andrzej Chachulski)
  • Geoakustyki (prof. Wacław Kołtoński)
  • Akustoelektroniki (prof. Wincenty Pajewski)
  • Obliczeń Numerycznych (prof. Jacek Mączyński)
  • Fonetyki Akustycznej z siedzibą w Poznaniu (prof. Wiktor Jassem)
 • Ośrodek Rozwoju Techniki (prof. Jerzy Ranachowski)
  • Zakład Problemów Energetyki (prof. Włodzimierz Bojarski)
  • Pracownia Systemów Adaptacyjnych (doc. Adam Borkowski)
  • Pracownia Zastosowań Ultradźwięków Dużej Mocy (mgr Bolesław Leśniak)
  • Pracownia Technologii Szkła i Ceramiki (prof. Wacław Tuszyński)
  • Laboratorium Komputerowe (dr Jerzy Supel)
 • Zakład Doświadczalny TECHPAN (Dyrektor mgr Jerzy Szerszeń)
 • Dział Szkolenia i Informacji Naukowej
 • Dział Administracji i Księgowości
Struktura Instytutu podlega zmianom związanym z dostosowaniem i modyfikacjom swojego profilu naukowo-badawczego do kierunków priorytetowych ujętych w dokumentach KBN, IV-go Wydziału PAN i 5-tego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Dotyczy to programów badawczych w dziedzinach: mechaniki materiałów, nauk informatycznych, bioinżynierii i biomechaniki, transportu i budownictwa energo-oszczędnego. Zmiany te odzwierciedla struktura organizacyjna Instytutu na jego 40-lecie powstania.
 • Ośrodek Mechaniki (dyrektor: prof. Kazimierz Sobczyk)
 • Centrum Akustoelektroniki (dyrektor: prof. Jerzy Ranachowski)
 • Centrum Helio-Ekostruktur (dyrektor: prof. Wojciech Dzieniszewski)
 • Centrum Mechatroniki (dyrektor: prof. Henryk Frąckiewicz)
 • Centrum Fizyki i Matematyki Stosowanej (dyrektor: prof. Dominik Rogula)

Powołano: Ośrodek Promocji Ekotechnologii "EKOPAN" z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26.