1994

Na bazie zamiejscowych Zakładów IPPT w Poznaniu utworzono Oddział Zamiejscowy IPPT PAN w Poznaniu.

Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych (ZMOC) zmienił nazwę na: Zakład Wytrzymałości Materiałów (ZWM) - kier. Prof. Lech Dietrich

Zakład Teorii Fal Elektromagnetycznych wchodzi w strukturę organizacyjną Ośrodka Mechaniki i przekształca się w Samodzielną Pracownię Teorii Fal Elektromechanicznych (kier. Prof. Eugeniusz Danicki)

Pracownia Metod Ultradźwiękowych w Biologii i Medycynie należąca do Zakładu Ultradźwięków zmienia nazwę na: Pracownia Mikroskopii Akustycznej

1996

Centrum Akustoelektroniki przekształca się Ośrodek Akustoelektroniki

Powołano Zakład Problemów Eko -Budownictwa (prof. Wojciech Dzieniszewski)

Zakład Technologicznych Zastosowań Laserów przekształca się w Samodzielną Pracownię Technologicznych Zastosowań Laserów

Zostają rozwiązane jednostki organizacyjne IPPT w Poznaniu:

  • Zakład Mechaniki i Akustyki Ośrodków Porowatych,
  • Zakład Fonetyki Akustycznej.

1997

Centrum Mechatroniki przekształca się w Ośrodek Mechatroniki.

Powołano Zakład Mechaniki Cieczy i Gazów w strukturze Ośrodka Mechaniki.

1998

Ośrodek Mechaniki zmienia nazwę na Ośrodek Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Zakład Mechaniki Cieczy i Gazów zmienia nazwę na Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów, wchodząc do Ośrodka Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Ulega rozwiązaniu Centrum Fizyki i Matematyki Stosowanej.

1999

Powołano w strukturze Ośrodka Mechaniki i Informatyki Stosowanej - Zakład Metod Komputerowych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, decyzją Komitetu Badań Naukowych został utworzony w Instytucie Krajowy Punkt Kontaktowy 5-tego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (KPK). Na stanowisko Dyrektora KPK został powołany dr inż. Andrzej Siemaszko.

2000

Rozpoczęło działalność Centrum Doskonałości "Nowoczesne Materiały i Konstrukcje" - AMAS The Center of Excellence for Advanced Materials and Structures] - koordynator: prof. Z. Mróz.

Rozpoczęło działalność Centrum Doskonałości "Systemy Ciśnieniowe o Ekstremalnych Warunkach Pracy" [The Center of Excellence for Safety - Critical Pressure Systems]- koordynator: prof. L. Dietrich.

2001

Powołano w strukturze Ośrodka Mechaniki i Informatyki Stosowanej - Zakład Mechaniki Materiałów.