2003

Rozpoczęła działalność Sieć Doskonałości AMAS-ISN "Nowoczesne Materiały i Konstrukcje: Mikrostruktury, Modelowanie, Niezawodność, Zastosowania" [International Scientific Network for Advanced Materials and Structures]. Koordynator: prof. W. K. Nowacki; zastępcy: doc. M. Basista i doc. K. Doliński

Członkostwo w CAMAT (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii) IPPT - koordynatorem CZT- Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CAMAT & IZATEM

2004

IPPT organizatorem XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics ICTAM 2004

Rozpoczęła działalność Sieć Doskonałości KMM-NoE "Zaawansowane Materiały Wieloskładnikowe o Podwyższonej Trwałości i Niezawodności" [Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance] Koordynator prof. W. K. Nowacki; zastępcy: doc. M. Basista i doc. K. Doliński

Rozpoczęło działalność Centrum Doskonałości KBN AMAS-bis. Koordynator prof. W. K. Nowacki

2006

Rozpoczęcie Narodowego Programu Foresight "Polska 2020". Koordynatorem projektu zostaje IPPT.

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby IPPT przy ulicy Pawińskiego (9 listopada - wbicie symbolicznej łopaty)

2008

Utworzenie Konsorcjum Biocentrum Ochota z sześciu instytutów Polskiej Akademii Nauk celem realizacji dużych zadań badawczych z biologii, medycyny i bioinżynierii przez wykorzystanie potencjału różnych dyscyplin naukowych i wspólnej lokalizacji na Kampusie Ochota. W skład konsorcjum weszły:

  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
2009

26.03.2009 - Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej IPPT na ul. Swietokrzyskiej 21 (zobacz zdjęcia).

IPPT PAN rozpoczyna kolejny etap swojej historii w nowej siedzibie przy ulicy Pawińskiego 5B. (ukończenie budowy i otrzymanie pozwolenia na użytkowanie budynku - 18.05.2009)