30 września 2011 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa tej uczelni Prezesowi PAN profesorowi Michałowi Kleiberowi.

FESTIWAL NAUKI w IPPT odbędzie się w dniach 19-25 września 2011 ...więcej ...
Nasi doktoranci Lucyna Cieślik i Paweł Nakielski laureatami  II konkursu na dodatkowe stypendia fundowane  przez  Ośrodek Transferu Technologii BioCentrum Ochota
Dr Bartłomiej Dyniewicz laureatem konkursu LEADER (NCBiR) nt.: Ochrona budynków metodą adaptacyjnego tłumienia drgań wywołanych pojazdami szynowymi z wykorzystaniem materiałów inteligentnych

Nasza koleżanka dr hab. Elżbieta Pieczyska na zebraniu wyborczym  w dn. 20.1.2011 została wybrana przewodniczącą warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) w kadencji 2011-2012.