• Biblioteka Mechaniki Stosowanej
  (Library of Applied Mechanics);
 • Biblioteka Akustyki i Ultradźwięków
  (Library of Acoustics and Ultrasound);
 • Studia z Zakresu Inżynierii
  (Studies in Engineering);
 • Współczesne Trendy w Mechanice Materiałów
  (Trends in Mechanics of Materials).

  IFTR Reports

Contact:
mgr Bogusław Lempkowski
e-mail: blemp@ippt.pan.pl
tel.: +48-228266022