Partner: A. Juszkiewicz


Recent publications
1.Juszkiewicz A., Hydratacja jonowa i nie jonowa w mieszaninach woda - nieelektrolit, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-44, 1987
2.Juszkiewicz A., Hydratacja jonów cząsteczek i makrocząsteczek w roztworach etanolo - wodnych (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-124, 1985
3.Juszkiewicz A., Nasalski W., Cieczowy przetwornik akustooptyczny w holografii ultradźwiękowej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-44, 1978
4.Juszkiewicz A., Bartynowska Z., Zastosowanie metod akustycznych do badania struktury estrów organicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.57, pp.1-18, 1976