Partner: A. Wasiak


Recent publications
1.Blim A., Ołdak E., Wasiak A., Jarecki L., Wpływ grzania strefowego na strukturę włókien PET i dynamikę procesu przędzenia ze stanu stopionego. Cz.I. Krystaliczność i orientacja molekularna, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, Vol.50, No.1, pp.48-59, 2005
Abstract:

Badano wpływ temperatury komory grzejnej i szybkości przędzenia na stopień krystaliczności, dwójłomność optyczną, orientację amorficzną i krystaliczną włókien PET otrzymanych jednostopniową metodą przędzenia ze stopu z zastosowaniem komory grzejnej w zakresie temperatury termostatowanej komory z gorącym powietrzem w zakresie 100—210oC. Szybkość przędzenia dotyczyła zakresu konwencjonalnego i szybkiego przędzenia z prędkością odbioru włókna powyżej 4000 m/min. Wykazano, że włókna PET o wysokim stopniu krystaliczności można otrzymać w zakresie konwencjonalnych prędkości przędzenia przy temperaturze komory powyżej 135oC, podczas gdy w szybkim przędzeniu wzrost krystaliczności włókien otrzymywanych następuje przy wyższych temperaturach komory bliskich 190oC. Orientacja molekularna charakteryzuje się wysokim czynnikiem orientacji krystalicznej bliskim 0.9, niezależnie od warunków przędzenia. Grzanie strefowe z zastosowaniem komory powietrznej umożliwia krystalizację polimeru na osi przędzenia z małymi szybkościami odbioru, podczas gdy w szybkim przędzeniu czynnikiem wywołującym krystalizację jest wysoka orientacja amorficzna. Wysoka temperatura komory prowadzi do obniżenia orientacji fazy amorficznej wskutek relaksacji. Jednakże włókna o najwyższej dwójłomności otrzymywane były z zastosowaniem wysokiej temperatury komory.

Keywords:

przędzenie włókien PET, szybkie przędzenia, grzanie strefowe, orientacja amorficzna, orientacja krystaliczna, dwójłomność, krystalizacja orientowana

Affiliations:
Blim A.-IPPT PAN
Ołdak E.-other affiliation
Wasiak A.-other affiliation
Jarecki L.-IPPT PAN
2.Wasiak A., Rentgenograficzne badania nieizotermicznej krystalizacji polipropylenu (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-153, 1999
3.Kość M., Wasiak A., Urządzenie do badania dwuwymiarowych rozkładów intensywności na dyfraktogramach, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.33, pp.1-15, 1988
4.Sajkiewicz P., Wasiak A., Aproksymacyjna metoda wyznaczania orientacji płaszczyzn krystalograficznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-30, 1988
5.Wasiak A., Application of Scattering Methods to the Studies of the Structure of Polymer Blends, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-60, 1984
6.Wasiak A., Struktura i własności włókien poliesterowych formowanych z dużymi prędkościami, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-37, 1981
7.Kunert K.A., Wasiak A., Soszyńska H., Badania strukturalne usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-34, 1978
8.Wasiak A., Metoda rentgenograficznego badania stopnia krystaliczności zorientowanych polimerów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.50, pp.1-9, 1977
9.Wasiak A., Wyznaczanie czynników orientacji na podstawie azymutalnego profilu linii dyfrakcyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.38, pp.1-21, 1973
10.Wasiak A., Wpływ orientacji molekularnej na krystalizację politereftalanu etylenowego (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.39, pp.1-108, 1973
11.Wasiak A., Analiza metod azymutalnego uśredniania rentgenowskiej linii dyfrakcyjnej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.57, pp.1-35, 1972
12.Wasiak A., Krystalizacja jednoosiowo zorientowanych próbek politereftalanu etylenowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-31, 1971
13.Wasiak A., Wpływ warunków formowania i orientacji na stopień krystaliczności włókien, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-46, 1970

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
319170
1997-03-25
BUP 20/98
1998-09-28
Zawadzki Z., Sajkiewicz P., Wasiak A.
Urządzenie do rozciągania próbek polimerów badanych metodą mikroskopii optycznej
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
182309
WUP 12/01
2001-12-31
282081
1989-10-30
BUP 10/91
1991-05-20
Wasiak A., Zawadzki Z., Sajkiewicz P.
Urządzenie do badań przemian strukturalnych polimerów pod naprężeniem
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego "ZORPOT"
161567
WUP 07/93
1993-07-30