Partner: Aleksandra Kruk

Warsaw University of Technology (PL)

Recent publications
1.Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Rykaczewska I., Dulnik J., Ruśkowski P., Synoradzki L., Influence of liquid pore precursors on morphology and mechanical properties of 3D scaffolds obtained by dry inversion phase method, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, ISSN: 1552-4973, DOI: 10.1002/jbm.b.34200, Vol.107, No.4, pp.1079-1087, 2019
Abstract:

Polyester 3D scaffolds were obtained by dry inversion phase method. The influence of a polymer and liquid pore precursor type on the 3D scaffolds morphology, porosity and mechanical properties was tested. Polymers and precursors forming a porous structure were identified. It was found that 3D scaffolds having the most preferable structure for cell cultures were obtained from polylactide with the addition of n‐butanol as the liquid pore precursor. © 2018 Wiley Periodicals, Inc. J Biomed Mater Res B Part B, 2018.

Keywords:

liquid pore precursors, mechanical properties, dry inversion phase method, 3D scaffolds

Affiliations:
Kruk A.-Warsaw University of Technology (PL)
Gadomska-Gajadhur A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Rykaczewska I.-Warsaw University of Technology (PL)
Dulnik J.-IPPT PAN
Ruśkowski P.-Warsaw University of Technology (PL)
Synoradzki L.-Warsaw University of Technology (PL)
2.Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Dulnik J., Rykaczewska I., Ruśkowski P., Sebai A., Synoradzki L., Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.4.3, Vol.63, No.4, pp.18-22, 2018
Abstract:

Zbadano wpływ dodatku ciekłych prekursorów porów na morfologię, porowatość i właściwości mechaniczne polilaktydowych rusztowań komórkowych. Rusztowania otrzymano metodą mokrej inwersji faz w wariancie freeze extraction. Oceniono cytotoksyczność wybranych rusztowań w stosunku do fibroblastów mysich oraz ich przydatność do hodowli komórkowych. Wykazano, że dodatek prekursora porów dopolilaktydu korzystnie zmienia morfologię wytworzonych rusztowań, jednocześnie pogarszając ich wytrzymałość mechaniczną. Stwierdzono, że polilaktydowe rusztowania komórkowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane do hodowli komórkowych.

Keywords:

usztowania komórkowe, polilaktyd, hodowle komórkowe, fibroblasty

Affiliations:
Kruk A.-Warsaw University of Technology (PL)
Gadomska-Gajadhur A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Dulnik J.-IPPT PAN
Rykaczewska I.-Warsaw University of Technology (PL)
Ruśkowski P.-Warsaw University of Technology (PL)
Sebai A.-Wroclaw University of Science and Technology (PL)
Synoradzki L.-Warsaw University of Technology (PL)

Conference papers
1.Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, DOI: 10.5004/dwt.2017.11394, Vol.64, pp.324-331, 2017
Abstract:

Three types of membrane structures with wide pores were compared in this study. One of the membranes was obtained from polyethersulfone using cellulose fibers as the macropore precursors. Two of the fibers were obtained from poly(L-lactide). As the macropore precursors olyvinylpyrrolidone (1.2 MDa) and pork gelatin non-woven were used, the influence of non-woven fibers on the structure of membranes was shown. Necessity of specific membrane structure application was explained. The hoice of polymers and co-polymers with a range of biodegradation times can determine the scaffold type suitable for the age of a patient.

Keywords:

Polysulfone membrane, Polyester membranes, Membrane structures, Biodegradable membranes, 3D scaffold

Affiliations:
Chwojnowski A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Kruk A.-Warsaw University of Technology (PL)
Wojciechowski C.-other affiliation
Łukowska E.-other affiliation
Dulnik J.-IPPT PAN
Sajkiewicz P.-IPPT PAN
2.Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Chwojnowski A., Dulnik J., Synoradzki L., Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, DOI: 10.5004/dwt.2017.11415, Vol.64, pp.317-323, 2017
Abstract:

Results of the preparation of semi-permeable membranes made of biodegradable polymers membranes were presented. Among known polyesters, polylactide was selected for research. The membranes were obtained using wet phase inversion method. The influence of polyvinylpyrrolidone and polymeric nano-non-wovens as pores precursors on the structure of obtained membranes was analysed. It was shown, that utilisation of polymeric nano-non-wovens enabled preparation of semi-permeable membranes, which could be used as wide-pore 3D-type cellular scaffolds.

Keywords:

Biodegradable polymers membranes, Biodegradable polyesters, Porous three-dimensional scaffolds, Inversion phase method

Affiliations:
Kruk A.-Warsaw University of Technology (PL)
Gadomska-Gajadhur A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Ruśkowski P.-Warsaw University of Technology (PL)
Chwojnowski A.-Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Dulnik J.-IPPT PAN
Synoradzki L.-Warsaw University of Technology (PL)

Conference abstracts
1.Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, MEMPEP 2016, XI-th Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 2016-06-15/06-18, Zakopane (PL), pp.23, 2016
2.Kruk A., Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Chwojnowski A., Dulnik J., Synoradzki L., Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, MEMPEP 2016, XI-th Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 2016-06-15/06-18, Zakopane (PL), pp.24, 2016

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
414353
2015-10-13
BUP 09/17
2017-04-24
Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Kruk A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P.
Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego
PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
228884
WUP 05/18
2018-05-30