Partner: Anna Klisiewicz


Recent publications
1.Lipczyńska M., Michałowska I., Werys K., Marczak M., Lewandowski M., Lipiec P., Kasprzak J., Klisiewicz A., Szymański P., Płońska-Gościniak E., Artefakty nieinwazyjnego obrazowania serca, Kardiologia Polska, ISSN: 0022–9032, DOI: 10.5603/kp.2015.0206, Vol.73, pp.60-70, 2015
Abstract:

Nieinwazyjne metody obrazowania serca są nieodłączną częścią współczesnej diagnostyki kardiologicznej. Jakość obrazowania niezależnie od użytej techniki stanowi ważny element interpretacji wyniku. Znajomość najczęstszych artefaktów echokardiografii, tomografii rentgenowskiej (CT, X-ray computed tomography) i badania serca metodą rezonansu magnetycznego (CMRI, cardiac magnetic resonance imaging) oraz sposobu ich uniknięcia jest istotna w codziennej pracy.

Keywords:

obrazowanie medyczne, USG, CT, CMRI

Affiliations:
Lipczyńska M.-other affiliation
Michałowska I.-other affiliation
Werys K.-Warsaw University of Technology (PL)
Marczak M.-other affiliation
Lewandowski M.-IPPT PAN
Lipiec P.-other affiliation
Kasprzak J.-other affiliation
Klisiewicz A.-other affiliation
Szymański P.-other affiliation
Płońska-Gościniak E.-other affiliation