Partner: B. Radziszewski


Recent publications
1.Gajewski K., Radziszewski B., Badanie stabilności ruchu w przypadku rozmaitości punktów stałych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.18, pp.1-22, 1989
2.Gajewski K., Radziszewski B., O obszarach stabilności i ich wyznaczaniu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-15, 1988
3.Gajewski K., Radziszewski B., Stabilność ruchu z uderzeniami, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.17, pp.1-16, 1987
4.Gajewski K., Radziszewski B., Efektywne sterowanie nakładkowaniem rozszerzenie interpretera BASICA CBM V. 2, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.24, pp.1-24, 1986
5.Kotowski S., Olas A., Radziszewski B., Szadkowski A., Szadkowski J., Zaleski A., Badanie procesu przejściowego w układzie napędowym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-26, 1978
6.Radziszewski B., O najlepszej funkcji Lapunowa i jej zastosowaniu do badania stateczności ruchu (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.26, pp.1-107, 1977
7.Kotowski S., Olas A., Radziszewski B., Szadkowski A., Zaleski A., Zadane optymalnego doboru momentu napędowego dla układu mechanicznego z luzem, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.59, 1976
8.Radziszewski B., Szadkowski A., O doborze najlepszej funkcji Lapunowa, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.74, pp.1-8, 1975
9.Muszyńska A., Radziszewski B., Szadkowski J., Ziemba S., Z zagadnień teorii drgań, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.56, pp.1-25, 1971
10.Broniarek Cz., Radziszewski B., On the Stability of Spring Pendulum Vibration with the Movable Suspension Point, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.21, pp.1-12, 1968
11.Radziszewski B., Ziemba S., O pewnych szczególnych przypadkach uogólnionych potencjałów Lagrange`a, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.22, pp.1-14, 1968