Partner: B. Rysiński


Recent publications
1.Rysiński B., Badanie stopnia zużycia zmęczeniowego metali metodą charakterystyk amplitudowo - częstościowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.10, pp.1-17, 1976
2.Kurowski W., Dekert J., Rysiński B., Badania diagnostyczne urządzeń mechanicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-14, 1974
3.Różycki A., Rysiński B., Wicher J., Identyfikacja parametrów tłumienia i sztywności materiałów wibroizolacyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-28, 1973
4.Ziemba S., Rysiński B., Badanie uszkodzenia materiału w procesie zmęczenia na podstawie zmian własności dynamicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-20, 1973
5.Kurowski W., Rysiński B., Metoda oceny własności mechanicznych silników elektrycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.28, pp.1-15, 1973

Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
232815
1981-08-26
-
1983-02-28
Rożycki A., Rysiński B., Momot Z.
Podpora ustalająca położenie instalowanych maszyn i urządzeń
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
134549
-
1986-09-30
230617
1981-04-10
-
1982-10-11
Rożycki A., Rysiński B., Momot Z.
Podkładka wibroizolacyjna
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
132620
-
1986-04-30