Partner: C. Jastrzębski


Recent publications
1.Kos A., Tefelski D.B., Kościesza R., Rostocki A.J., Roszkiewicz A., Ejchart W., Jastrzębski C., Siegoczyński R.M., Certain physico-chemical properties of triolein and methyl alcohol–triolein mixture under pressure, HIGH PRESSURE RESEARCH, ISSN: 0895-7959, Vol.27, No.1, pp.39-42, 2007