Partner: D. Burak


Recent publications
1.Burak D., Propagacja solitonów przestrzennych generowanych wiązkami Gaussa w nieliniowym ośrodku Kerra (Praca doktorska), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.9, pp.1-113, 1995
2.Burak D., Nasalski W., Excitation of Optical Solitons by Higher-order Hermite-Gaussians, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.12, pp.1-33, 1995
3.Burak D., Nasalski W., Soliton Formation from the incident Gaussian Beam in Kerr Medium, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.35, pp.1-14, 1991
4.Burak D., Zastosowanie zjawiska bistabilności w sensorach i przełącznikach optycznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.9, pp.1-31, 1990
5.Burak D., Nasalski W., Optyczny czujnik odbiciowy - zasady działania i własności, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.19, pp.1-25, 1989