Partner: J. Błachnio


Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
403707
2013-04-29
BUP 23/14
2014-11-10
Błachnio J., Kaźmierczak K., Przysowa R., Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Żakowski M.
Układ do optycznego wykrywania wad powierzchniowych, zwłaszcza szyny kolejowej
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
-
-
-