Partner: J. Spychała


List of chapters in recent monographs
1.
421
Szczepanik R., Przysowa R., Spychała J., Rokicki E., Kaźmierczak K., Majewski P., Thermal Power Plants, rozdział: Application of blade – tip sensors to blade – vibration monitoring in gas turbines, InTech, pp.157-188, 2012

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
403707
2013-04-29
BUP 23/14
2014-11-10
Błachnio J., Kaźmierczak K., Przysowa R., Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Żakowski M.
Układ do optycznego wykrywania wad powierzchniowych, zwłaszcza szyny kolejowej
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
-
-
-
389600
2009-11-17
BUP 11/11
2011-05-23
Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
Sposób pomiaru drgań łopatki z półką wirnika i drgań tarczy wieńca łopatek z półkami turbinowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
217099
WUP 06/14
2014-06-30