Partner: J. Spychała


List of chapters in recent monographs
1.
421
Szczepanik R., Przysowa R., Spychała J., Rokicki E., Kaźmierczak K., Majewski P., Thermal Power Plants, rozdział: Application of blade – tip sensors to blade – vibration monitoring in gas turbines, InTech, pp.157-188, 2012

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
398776
2012-04-10
BUP 21/13
2013-10-14
Rokicki E., Spychała J., Kaźmierczak K., Szczepanik R., Rządkowski R., Kowalski M.
Turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt Magnusa
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
223671
WUP 10/16
2016-10-31
394709
2011-04-28
BUP 23/12
2012-11-05
Rokicki E., Spychała J., Majewski P., Szczepanik R., Przysowa R., Kaźmierczak K., Dąbrowski W.
Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
224361
WUP 12/16
2016-12-30
390904
2010-01-04
BUP 15/11
2011-07-18
Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
Sposób pomiaru drgań łopatki turbiny wirnikowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego dla otoczenia powyżej temperatury Curie
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
219271
WUP 04/15
2015-04-30
389600
2009-11-17
BUP 11/11
2011-05-23
Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
Sposób pomiaru drgań łopatki z półką wirnika i drgań tarczy wieńca łopatek z półkami turbinowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego
PL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
217099
WUP 06/14
2014-06-30