Partner: J. Szadkowski


Recent publications
1.Szadkowski J., Do problemu struktury trójwymiarowej przestrzeni rozwiązań optymalnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-16, 1990
2.Kotowski S., Olas A., Radziszewski B., Szadkowski A., Szadkowski J., Zaleski A., Badanie procesu przejściowego w układzie napędowym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.37, pp.1-26, 1978
3.Szadkowski J., Synteza nieliniowego układu mechanicznego z warunkiem czasooptymalnym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.91, pp.1-16, 1975
4.Olas A., Pielorz A., Szadkowski A., Szadkowski J., Program wyznaczania częstości drgań własnych wielokrotnej czołowej przekładni zębatej, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-42, 1974
5.Szadkowski J., Synteza różniczkowych modeli przez sprowadzenie do zadań różniczkowych gier z przyrodą (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.52, pp.1-86, 1974
6.Różycki A., Szadkowski J., Metoda doboru współczynników tłumienia i sprężystości w elementach wibroizolacyjnych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.44, pp.1-23, 1972
7.Muszyńska A., Radziszewski B., Szadkowski J., Ziemba S., Z zagadnień teorii drgań, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.56, pp.1-25, 1971