Partner: K.A. Kunert


Recent publications
1.Kunert K.A., Szybka ultradźwiękowa metoda pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w materiałach budowlanych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.34, pp.1-15, 1990
2.Kunert K.A., Struktura i własności chemicznie sieciowanego polietylenu i polipropylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.11, pp.1-130, 1989
3.Kunert K.A., Drugorzędowe reakcje chemiczne w sieciowanym polietylenie i polipropylenie, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.31, pp.1-13, 1988
4.Jurkiewicz A., Kunert K.A., Piślewski N., Badanie ruchliwości sieciowanym chemicznie polipropylenie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-22, 1981
5.Kunert K.A., Badanie wpływu dużych stężeń nadtlenków na własności fizyczno - mechaniczne usieciowanego polietylenu (Praca habilitacyjna), Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.25, pp.1-132, 1981
6.Kunert K., Ranachowski J., Chodak I., Soszyńska H., Piślewski N., Jakubowska M., Fizyko - mechaniczne badania usieciowanego chemicznie polipropylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-46, 1980
7.Kunert K.A., Ryll-Nardzewska E., Osobliwości ultradźwiękowych badań polietylenu usieciowanego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-11, 1979
8.Kunert K.A., Dynamiczne własności mechaniczne usieciowanego polietylenu w zakresie częstości drgań, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.13-51, 1979
9.Kunert K.A., Badania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego - MRJ usieciowanego chemicznie polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.36, pp.1-57, 1979
10.Kunert K.A., Dynamiczne własności mechaniczne usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.8, pp.1-33, 1978
11.Kunert K.A., Wasiak A., Soszyńska H., Badania strukturalne usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.23, pp.1-34, 1978
12.Staniak H., Donkow S., Kunert K.A., Ranachowski J., Analiza klejów gazoszczelnych do klejenia spieków ceramicznych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.13, pp.1-14, 1977
13.Kunert K.A., Kozłowski Z., Badanie ultradźwiękowe usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.45, pp.1-9, 1977
14.Kunert K.A., Jakubowska M., Bojarski J., Badania fizykomechaniczne usieciowanego polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.51, pp.1-22, 1977
15.Kunert K.A., Gębka-Koźluk A., Ranachowski J., Rzeszotarska J., Sieciowanie fotochemiczne polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-15, 1976
16.Kunert K.A., Chemiczne sieciowanie polietylenu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.27, pp.1-27, 1976
17.Kunert K., Nowara T., Bursa J., Próba zastosowania metod ultradźwiękowych do badania stopnia utwardzenia tworzyw fenolowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.4, pp.1-8, 1975
18.Pielichowski J., Starzyk F., Ranachowski J., Kunert K.A., Poliwinylokarbazol nowoczesny materiał dla przemysłu elektronicznego, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.57, pp.1-16, 1975
19.Kunert K.A., Ranachowski J., Kompozyty polimerowe, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.78, pp.1-14, 1975
20.Kunert K.A., Kuśmider B., Zielenkiewicz H., Ultradźwiękowe badania orientacji polipropylenu po formowaniu wtryskowym, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.60, pp.1-10, 1974
21.Kunert K.A., Drescher E., Pawłowski Z., Ultradźwiękowe badania procesu zmęczeniowego polimetakrylanumetylu, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.72, pp.1-9, 1972
22.Kunert K.A., Mieszaniny dwufazowe. Widma relaksacji opóźnienia sprężystego stopionych polimerów, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.2, pp.1-26, 1969
23.Kamiński E., Kunert K.A., Rozwinięcie teorii blokowej mieszanin dwufazowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.20, pp.1-16, 1968