Partner: K. Borodziński


Recent publications
1.Nowicki A., Borodziński K., Powałowski T., Impulsowy dopplerowski miernik przepływu krwi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.72, pp.1-9, 1974
2.Powałowski T., Borodziński K., Nowicki A., Ocena pomiaru przepływu ciągłą metodą dopplerowską, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.72, pp.11-22, 1974
3.Borodziński K., Filipczyński L., Nowicki A., Powałowski T., Badania prędkości przepływu ultradźwiękową metodą wykorzystującą zjawisko Dopplera, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.40, pp.1-16, 1972

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
179156
1975-03-28
-
1976-10-23
Filipczyński L., Nowicki A., Borodziński K.
Impulsowy ultradźwiękowy miernik przepływu i profilu prędkości cieczy zwłaszcza krwi płynącej w naczyniach krwionośnych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
99449
-
1978-11-15
162550
1973-05-15
-
1975-04-01
Borodziński K., Etienne J., Nowicki A., Powałowski T.
Ultradźwiękowy sposób i urządzenie do badania tętna płodu z wykorzystaniem zjawiska Dopplera
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
89237
-
1977-06-20