Partner: Katarzyna Majka

Military Medical Institute (PL)

Recent publications
1.Stasiakiewicz P., Dobrowolski A.P., Olszewski R., Gałązka-Świderek N., Targowski T., Skoczylas A., Majka K., Lejkowski W., Klasyfikacja szmerów oddechowych – badania pilotażowe, ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, ISSN: 0033-2089, DOI: 10.15199/13.2019.2.1, Vol.2, pp.4-12, 2019
Abstract:

Układ oddechowy pacjenta jest początkowo diagnozowany przy zastosowaniu stetoskopu. Osłuchowa interpretacja zjawisk fizycznych jest skomplikowana i wymaga od lekarza doświadczenia oraz predyspozycji. W niniejszym artykule zaprezentowano system pomiarowy i oprogramowanie badawcze, a także proces generacji cech dystynktywnych szmerów oddechowych różnicujących przypadki chorobowe od zdrowych. Wybrane reprezentacje stanowią obiecującą podstawę do opracowania systemu klasyfikującego wspierającego proces diagnostyczny

Keywords:

szmery oddechowe, klasyfikacja, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Affiliations:
Stasiakiewicz P.-Military University of Technology (PL)
Dobrowolski A.P.-Military University of Technology (PL)
Olszewski R.-IPPT PAN
Gałązka-Świderek N.-Regional Hospital (PL)
Targowski T.-National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Skoczylas A.-National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation (PL)
Majka K.-Military Medical Institute (PL)
Lejkowski W.-Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii (PL)
2.Majka K., Krupienicz A., Olszewski R., Telepielęgniarstwo w ortopedii, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, ISSN: 2083-4543, DOI: 10.26444/monz/75509, Vol.23, No.2, pp.94-97, 2017
Abstract:

Wprowadzenie i cel pracy. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej może doprowadzić do poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Telepielęgniarstwo pozwoli na rozszerzenie praktyki pielęgniarskiej oraz wielu funkcji takich jak: opiekuńczo-pielęgnacyjna, profilaktyczna, diagnostyczna, rehabilitacyjna i związana z promocją zdrowia. Celem pracy jest ukazanie telepielęgniarstwa w ortopedii, a także zaprezentowanie wielu korzyści, jakie niesie zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu medycznego. Skrócony opis stanu wiedzy. Starzejące się społeczeństwo potrzebuje zarówno wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, jak i możliwości uzyskania szybkiej konsultacji lekarskiej i pielęgniarskiej. Udzielanie wskazówek, porad i opieki pielęgniarskiej przez pielęgniarki specjalistki w swej profesji m.in. za pomocą wideokonferencji przysporzy znaczących korzyści zarówno pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom, jak i rehabilitantom. Podsumowanie. Wdrożenie wirtualnych wizyt może doprowadzić do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Telepielęgniarstwo rozszerzyłoby kompetencje pielęgniarki, a także podniosłoby jakość świadczonych przez nie usług. Być może zatrzymałoby również emigrację zarobkową pielęgniarek w Polsce.

Keywords:

telepielęgniarstwo, ortopedia, edukacja pacjenta, nowe technologie, kształcenie, niedobór personelu pielęgniarskiego

Affiliations:
Majka K.-Military Medical Institute (PL)
Krupienicz A.-Medical University of Warsaw (PL)
Olszewski R.-IPPT PAN

Conference papers
1.Secomski W., Klimonda Z., Majka K., Olszewski R., Nowicki A., Sonothrombolysis - Dissolving Thrombi by Interaction of the Drug and Ultrasound, IEEE 2018, IEEE Joint Conference - Acoustics, 2018-09-11/09-14, Ustka (PL), DOI: 10.1109/ACOUSTICS.2018.8502412, pp.290-293, 2018
Abstract:

Under the influence of pathological changes, the blood coagulates inside the blood vessel, creating a thrombus. The thrombus dissolution process is called thrombolysis. The aim of the study is to evaluate the thrombolysis process by the interaction of the thrombolitic drug and ultrasound. The clot dissolution process was analyzed in a specially designed, transparent for ultrasound parallel plate flow chamber. Inside, a freshly coagulated human blood sample was exposed to ultrasound. A liquid containing the tissue plasminogen activator drug in a concentration of 10 μg/ml passed around the sample. The liquid flow was forced by a peristaltic pump. The source of ultrasound was a 1 MHz flat ultrasonic transducer with a 25 mm diameter. The transducer radiated a 1000 periods burst, repeated every 2500 periods and space averaged time averaged intensities of 0.2-1.6 W/cm2. The efficacy of thrombus dissolution was observed by means of a designed parallel plate flow chamber and the time of thrombus complete dissolution was measured. The best result for the 1 MHz frequency and space averaged time averaged intensity of 1.6 W/cm2 was recorded, where the thrombus was dissolved within 5.5 minutes.

Keywords:

ultrasound, blood, thrombus, thrombolysis, parallel plate flow chamber

Affiliations:
Secomski W.-IPPT PAN
Klimonda Z.-IPPT PAN
Majka K.-Military Medical Institute (PL)
Olszewski R.-IPPT PAN
Nowicki A.-IPPT PAN
2.Secomski W., Klimonda Z., Majka K., Olszewski R., Nowicki A., Microscopic examination of the sonothrombolysis process inside the transparent to ultrasound parallel plate flow chamber, IUS 2018, IEEE International Ultrasonics Symposium, 2018-10-22/10-25, KOBE (JP), DOI: 10.1109/ULTSYM.2018.8580087, pp.1-4, 2018
Abstract:

Parallel plate flow chambers are widely used for cell research in conditions of constant or pulsatile liquid flow. They are also used to analyze the formation of thrombi. The authors designed a flow chamber that is transparent to ultrasound, thus enabling the microscopic observation of the thrombus dissolution process by interaction of drug, microbubbles and ultrasound in real time, in-vitro. Sonothrombolysis was performed at 1 MHz and 3.3 MHz ultrasound frequencies, at space-averaged and time-averaged intensities ISATA of 0.2 – 1.6 W/cm2. 1 mm thick slices of the human blood clots were exposed to ultrasound in the presence of the Actilyse tissue plasminogen activator at a concentration of 10 μg/ml flowing around the sample. Next, the effect of SonoVue microbubbles at a concentration of 5x105/ml on the dissolution of the thrombus was investigated. Thrombus size changes were observed under a 4x magnification microscope and were recorded as a function of time. The best result was achieved for the Actilyse tissue plasminogen activator at the 1 MHz and 1.6 W/cm2 ISATA, the thrombus was sonolysed within 5.5 minutes. The noticeable effect of the SonoVue microbubbles on the thrombolysis process appeared at 3.3 MHz, the thrombus was sonolysed in 12 min at ISATA = 1.6 W/cm2.

Keywords:

ultrasound, blood, thrombus, thrombolysis, parallel plate flow chamber

Affiliations:
Secomski W.-IPPT PAN
Klimonda Z.-IPPT PAN
Majka K.-Military Medical Institute (PL)
Olszewski R.-IPPT PAN
Nowicki A.-IPPT PAN

Conference abstracts
1.Secomski W., Klimonda Z., Majka K., Olszewski R., Nowicki A., Microscopic examination of the sonothrombolysis process inside the transparent to ultrasound parallel plate flow chamber, IUS 2018, IEEE International Ultrasonics Symposium, 2018-10-22/10-25, KOBE (JP), pp.754-754, 2018