Partner: Krzysztof Schabowicz


Recent publications
1.Ranachowski Z., Schabowicz K., The contribution of fiber reinforcement system to the overall toughness of cellulose fiber concrete panels, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.067, Vol.156, pp.1028-1034, 2017
Abstract:

The paper concerns the role of cellulose reinforcements in overall mechanical toughness of fiber concrete panels applied as facade building material. The results of mechanical tests performed on specimens in as delivered state as well as on specimens which underwent the procedure of destruction of internal fiber network structure due to pyrolysis are presented. The results of mechanical tests let the authors to calculate the work of fracture for six different mechanical conditions. Moreover the analysis of registered Acoustic Emission (AE) signal had revealed that the investigated process of destruction begins with the brittle crack generation and growth while major damages of reinforcement system appears in later phase of the process.

Keywords:

Fiber cement panels, Cellulose fibers, Brittle crack, Acoustic Emission

Affiliations:
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Schabowicz K.-other affiliation
2.Schabowicz K., Ranachowski Z., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Radzik Ł., Kúdela Jr S., Dvorak T., Application of X-ray microtomography to quality assessment of fibre cement boards, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ISSN: 0950-0618, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.02.035, Vol.110, pp.182-188, 2016
Abstract:

In this paper a method of X-ray microtomography (micro-CT) was employed for a direct insight into a microstructure of fibre cement boards of different quality. Four specimens were subjects of examination. Two parameters were determined to characterize the level of compaction of fibres in concrete matrix: mean-square displacement of migrating virtual particles after 500,000 of time steps and a diffusive tortuosity. The results of the investigation had revealed that fibre cement boards differing in density produce different images after processing with micro-CT method. The effect of microstructure tightening due to saturation using dying agent was also detectable.

Keywords:

Fibre cement boards, Delamination of fibres, Computational modelling, X-ray microtomography

Affiliations:
Schabowicz K.-other affiliation
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Jóźwiak-Niedźwiedzka D.-IPPT PAN
Radzik Ł.-other affiliation
Kúdela Jr S.-Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences (SK)
Dvorak T.-Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences (SK)
3.Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Schabowicz K., Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.88, No.10, pp.69-71, 2016
Abstract:

W artykule przedstawiona została możliwość lokalizacji delaminacji w płycie włóknisto-cementowej za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia wykorzystującego metodę ultradźwiękową i fale podłużne. Przeprowadzono badania na trzech rodzajach płyt. Stwierdzono, że proponowana metoda diagnostyczna umożliwia wykrywanie lokalnych nieciągłości, np. obszarów o obniżonej zwartości, czy delaminacji w płytach włóknisto-cementowych na obszarze średnicy wiązki metodą estymacji prędkości fali ultradźwiękowej. Zaletami metody są niewielkie wymiary urządzenia i krótki czas badania

Keywords:

płyty włóknisto-cementowe, badania nieniszczące, ultradźwięki

Affiliations:
Dębowski T.-IPPT PAN
Lewandowski M.-IPPT PAN
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Ranachowski Z.-IPPT PAN
Schabowicz K.-other affiliation

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
417777
2016-06-30
BUP 2/2017
2017-01-16
Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Hoła J., Schabowicz K.
Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych
PL, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
227043
WUP 10/2017
2017-10-31