Partner: M. Kmiotek


Conference abstracts
1.Kmiotek M., Kucaba-Piętal A., Błoński S., Garstecki P., Jak kształt i geometria przeszkody umieszczonej na ściance mikrokanału zmieniają przepływ?, III National Conference of Nano and Micromechanics, 2012-07-04/07-06, Warszawa (PL), pp.133-134, 2012