Partner: M. Sobota


Patents
Filing No./Date
Filing Publication
Autor(s)
Title
Protection Area, Applicant Name
Patent Number
Date of Grant
pdf
378103
2005-11-21
BUP 11/07
2007-05-28
Dacko P., Sobota M., Adamus G., Kowalczuk M., Dzwonkowski J., Gołębiewski J., Czerniawski B., Żakowska H., Nowacki W.K., Gadaj S.P.
Biodegradowalny wielowarstwowy materiał opakowaniowy i sposób jego wytwarzania
PL, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowodorów PAN, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, KB Folie Polska Sp. z o.o., UNIPACO Sp. z o.o.
207974
WUP 02/11
2011-02-28