Partner: M. Szularz


Recent publications
1.Szularz M., Analiza układów kratowych z jednostronnymi więzami wewnętrznymi, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.70, pp.1-30, 1979
2.Holnicki-Szulc J., Szularz M., Optymalne sprężanie wieloelementowych układów kratowych, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.56, pp.1-25, 1978