Partner: Magdalena Marczak


Recent publications
1.Lipczyńska M., Michałowska I., Werys K., Marczak M., Lewandowski M., Lipiec P., Kasprzak J., Klisiewicz A., Szymański P., Płońska-Gościniak E., Artefakty nieinwazyjnego obrazowania serca, Kardiologia Polska, ISSN: 0022–9032, DOI: 10.5603/kp.2015.0206, Vol.73, pp.60-70, 2015
Abstract:

Nieinwazyjne metody obrazowania serca są nieodłączną częścią współczesnej diagnostyki kardiologicznej. Jakość obrazowania niezależnie od użytej techniki stanowi ważny element interpretacji wyniku. Znajomość najczęstszych artefaktów echokardiografii, tomografii rentgenowskiej (CT, X-ray computed tomography) i badania serca metodą rezonansu magnetycznego (CMRI, cardiac magnetic resonance imaging) oraz sposobu ich uniknięcia jest istotna w codziennej pracy.

Keywords:

obrazowanie medyczne, USG, CT, CMRI

Affiliations:
Lipczyńska M.-other affiliation
Michałowska I.-other affiliation
Werys K.-Warsaw University of Technology (PL)
Marczak M.-other affiliation
Lewandowski M.-IPPT PAN
Lipiec P.-other affiliation
Kasprzak J.-other affiliation
Klisiewicz A.-other affiliation
Szymański P.-other affiliation
Płońska-Gościniak E.-other affiliation
2.Guzik J., Wojtyniak M., Olszowski S., Marczak M., Ranachowski Z., Investigation of acoustic emission signal generated in the friction pair lubricated with oils containing various lubricity additives, ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE), ISSN: 0867-888X, Vol.54, pp.159-166, 2006
3.Bejger A., Guzik J., Marczak M., Olszowski S., Ranachowski Z., Diagnostics of the fuel injectors of medium speed diesel engine with application of acoustic signal, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING - ARCHIWUM MOTORYZACJI, ISSN: 1234-754X, Vol.3, No.3, pp.199-207, 2005

Patents
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórca / twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
341543
2000-07-17
BUP 03/02
2002-01-28
Ranachowski Z., Marczak R., Marczak M., Senatorski J., Guzik J., Ludew R.
Sposób i urządzenie do identyfikacji faz i/lub stanu procesu tarcia w węźle tribologicznym
PL, Politechnika Radomska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, PL
-
-
-