Partner: Mateusz Zgutka


Conference papers
1.Mackiewicz S., Zgutka M., Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką phased array, XXI Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, Zakopane (PL), pp.119-133, 2015
Keywords:

badania ultradźwiękowe, technika phased array, badania spoin, PN-EN ISO 13588

Affiliations:
Mackiewicz S.-IPPT PAN
Zgutka M.-other affiliation